🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > székesfehérvári társaskáptalan
következő 🡲

székesfehérvári társaskáptalan, fehérvári káptalan, kiváltságos prépostság: a →székesfehérvári királyi bazilikában Szt István király (ur. 997-1038) által Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére alapított káptalan. - 1184-: adott ki →hiteleshelyi okl-eket, de saját pecsétet csak 1235 u. kezdett használni. 1300-ból fennmaradt lenyomatáról ismerjük memoriális pecsétjét is. 1184: a tihanyi mon. számára kiállított ítéletlevelében csak a knk. és a pristaldus nevét tüntették fel pecsételési záradék nélkül. Az egykor rajta függött pecsét későbbi megerősítés eredménye. - Pecsétjei. Kör alakú (60 mm) hiteleshelyi pecsétjén 1237 e. az angyali üdvözlet: a képmező jobb oldalán a trónus előtt álló Mária, bal oldalán Gábriel arkangyal látható. Mindkettőjük fejét dicsfény övezi. Gábriel jobb kezében hosszú nyelű keresztet tart, balját üdvözlő gesztussal Mária felé emeli. Fölöttük felhő, melyből fénysugár indul Mária felé. Körirata pálcák között: SIGILLVM • CAPITVLI • ALBENSIS • ECCLESIE. - Mandorla alakú (53x29 mm) memoriális pecsétjén (1250 u.) Mária imádkozó alakja gör. felirattal. Körirata gyöngysorok között: • SIGILLVMI • MEMORIALE • CAPITVLI • ECCLESIE • ALBENSIS. - Prépostjai 1444: →Bodó Miklós, 1474: →Kálmáncsehi Domokos, 1495: →Frangepán Gergely, 1501: →Thurzó Zsigmond, 1504: Gilibert de Gozon, 1507: →Beriszló Péter, 1514: Kretschmer Lőrinc. - Őrkanonokok: 1455-84: Sári Péter, 1484-92: Móré János, 1492-98: Rasman Vid, 1500-08: Várdai Ferenc, 1511: Szatmári Lőrinc, 1514-20: →Keserű Mihály, 1525-27: →Gerendi Miklós. - Olvasókanonokok: 1458-68: Temesvári András, 1468-74: Bodó Mátyás, 1477-79: Bácsi Gergely, 1480-90: Szentlőrinci Bálint, 1492: Albert, 1492-1508: Újlaki Gergely, 1511-28: Dobozi Kelemen Mihály. - Éneklőkanonokok: 1452-59: Szatai Mátyás, 1462-75: Borhi Mihály, 1477-89: Nyújtódi Miklós (→Gosztonyi Miklós), 1492-1500: Nagylaki István, 1501-14: Desics György, 1517-20: Gyulai András. - Kanonokok: 1440-46: Temesvári András, 1446-58: Újbécsi János, 1451-62: Brassói János, 1453-67: Karosi Péter, 1453-74: Nyújtódi Miklós, 1454-76: Sárvári Bálint, 1455-71: →Szerémi György, 1456-68: Újfalusi Ferenc, 1457-58: Medencés András, 1458-59: Borhi Mihály, 1458-65: Sárközi György, 1459-62: Zalai György, 1459-64: Fegyverneki Dénes, 1459: Kálmáncsehi Domokos, 1459-64: Esztergomi János, 1460-1504: Fehérvári Mihály, 1460: Újlaki Dömötör, 1461-71: Abolmai Péter, 1463: Szakcsi Vince, 1463-68: Pápai Bertalan, 1463-64: Somogyi Balázs, 1464-73: Lábadi Fábián, 1464-79: Szentlőrinci Bálint, 1465: Becenci János, 1466: Siklósi István, 1467-69: Füredi István, 1469-75: Pál, 1469-71: Csanádi Benedek, 1470-73: Szikszói Márton, 1470-76: Fehérvári Péter, 1470-72: Budai András, 1472-81: Nagylaki István, 1472-94: Fehérvári Balog Albert, 1472: Kosztolányi György, 1473-74: Borhi András, 1474-83: Karádi Gergely, 1476-84: Körmendi Bálint, ?: Dobszai Dömötör, 1477: Kecskeméti István, 1477-84: Tatai Péter, 1478-96: Futaki Miklós, 1479-81: Fehérvári Egyed, 1479-98: Túri István, 1479: Bátmonostori Imre, 1480-99: Lábadi István, 1480-99: Fehérvári Fortis Mihály, 1480-98: Csanádi Mihály, 1481: György, 1482: Váradi Pál, 1482: Trevisoi Simon, 1482: Korotnai Gál, 1482: Bodó Miklós (2.), 1484: Siri Imre, 1486-92: Dersi János, 1487-1505: Fegyverneki Ferenc, 1488: Szentgyörgyi Márton, 1488-1508: Csanádi János, 1489-98: Szondi István, 1489: Váradi Sulyok Péter, 1492: Kanizsai János, 1492-1504: Bölcskei Mihály, 1494-98: Váci János, 1494: Bélai Antal, 1495: Tornai Damján, 1495-98: Zákányi János, 1496-98: Lulyai János, 1498: Hartai Péter, 1500-04: Péterváradjai Tamás, 1500: Enyedi János, 1500: Váradi Mihály, 1501-11: Vasvári Péter, 1502-08: Esztergomi Pál, 1504: Paksi István, 1504: Dobozi Kelemen Mihály, 1504-07: Szakcsi Ferenc, 1507: Mihály, 1507-14: Onári Bernát, 1507: Kalondai Imre, 1507-12: Kalondai István, 1508: Kajári Orbán, 1508: Sarkadi Péter, 1508-17: Váradi Sulyok László, 1509-10: Lábadi Tamás, 1509: Fehérvári Domonkos, 1510-17: Futaki Ferenc, 1510: Ferenc, 1511: Gyöngyösi Imre, 1511 -20: Ilosvai Miklós, 1514: Darányi György, 1516-20: Komjáti Benedek, 1516-20: Jakabfi János, 1517-20: Madocsai Gergely, 1520: Barcai Péter, 1520-22: Csúti Menyhért, 1524-25: Kömlödi Mihály, 1525: János. - A 17. sz. végén a Nesselrode család hitbizományaként újjáélesztették. Sikertelen pereket folytatott egykori birtokai és jogai visszaszerzéséért. 1777: a →székesfehérvári püspökség megalapításával megszűnt. M.G.

Takács 1992:82. (42.) - Schem. AR. 1977, 2001. - Köblös 1987:222.