🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gerendi
következő 🡲

Gerendi Miklós (1455 k.-1540): kinevezett püspök. - A Torda vm. ~ család sarja. 1475/76: a bécsi egy. hallg-ja; gyulafehérvári őrknk., 1525. II. 27-VII. 29: a budai kápt. prép-ja, IV. 23-1527. XI. 5: fehérvári őrknk. utóbb I. Ferdinánd kincstárnoka volt, aki 1528: kinevezte erdélyi pp-ké, ahová uekkor Szapolyai János Statileo Jánost nevezte ki. ~ nem kapott p. jóváhagyást, de amikor I. János kir. Lengyo-ba menekült, 1529: Erdélybe ment. A 3 erdélyi nemz. gyűlését vezette, majd anélkül, hogy belépett volna székvárosába, visszatért Mo-ra. A szászok támogatták, 1540: része volt a Mailát-féle összeesküvésben. I. Ferdinánd érdekében politizált, egyhm-jével nem törődött, ~ járt Németalföldön segélyért. 88

Schem. Trans. 1838:XXIV. (45.); 1913:14. - Kővári László: Erdély nevezetesebb családai. Kolozsvár, 1854:98. - Mendlik 1864:89. - Gams 1873:382. (s.v. Gerend; 1528-36: pp.) - Temesváry 1931:12. - Vorbuchner 1925:34. - Tonk 1979:1804. - Köblös 1987:32, 78.

Pápai 2003:172. szerint 10. sz. vagy valamivel későbbi! Végig a kat-oké maradt. 1945: a gör. kat-oké, 1949: az ortodoxoké. 1962: bezárták. 1990-: ismét a gör. kat-ok használják. Búcsúnapján r.k. szentmisét tartanak. 2003: a lit. nyelve m.