Magyar Katolikus Lexikon > S > Szolgálat


Szolgálat, Spittal/Drau, 1969. ápr.-1987:72. sz.; Bécs, 1987:73. sz.-1990. karácsony: lelkiségi folyóirat a II. Vatikáni Zsinat utáni teológia és lelkiség terjesztésére. - Megj. negyedévente 90-112 old. (1979: kb. 5400 pld-ban), folyamatos számozással, össz. 88 sz. Szerk. és kiadó: Marosi László, 1981:50. sz.: Hegyi György (aki belga állampolgár, az osztrák törvények szerint nem lehetett kiadó, ezért a lapon Rácz Imre neve áll). 1987:73. sz.: Benkő Antal, 1989:81. sz.: Teleki Béla, 1990:85. sz.: Nagy Ferenc. Kiadó: Trägerverein der Unio Cleri Hungarici (Kismarton). Ny: Eisenstädter Grafische (Kismarton). - Cikkeit, tanulm-ait a nagyvilágban élő m. teol-ok és hittérítők írták a m. nyelvter-en élő, ill. a világon szétszóródott m. kat. papok számára. Néha hazai szerzőktől is közöltek, minden számban szerepelt egy-egy fordítás külf. írótól. Az Egyh. szava rovata a p. és pp-kari megnyilatkozásokat, az Eszmék és események a m. misszion-ok beszámolóit közölte, a Könyvszemle a hazai és külhoni m. nyelvű lelkiségi kv-ekről tudósított, időnként idegen nyelvűeket ismertetett. Halottaink rovatában megbízható nekrológokat közölt papokról. Iránya „fontolva haladó”. - Előbb: Magyar Papi Egység (1956-68), utóbb: Távlatok (1991-). T.E.

Mildschütz 1977:703. - Szépfalusi 1980:165.