🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szlavkovszky
következő 🡲

Szlavkovszky Benedek, az Angyali Üdvözletről nev., Slavkovsky, Piar (Úrvölgy, Zólyom vm., 1685. máj. 15.-Korpona, 1748. szept. 11.): gimnáziumi tanár. - 1702. III. 25: Privigyén lépett a r-be. 1704. VI. 15: Szentgyörgyön fog-at tett. 1705: Privigyén fil-t tanult, zenét és számtant tanított. 1707: Nyitrán teol-t tanult, s a principisták és a parvisták tanítója. 1708: Privigyén ugyanezt tanította. 1709: uo. újoncmester, zenetanár és teol-t tanult. 1710: uo., 1711: Nyitrán tanított és Promotor Musicae. 1714: Szentgyörgyön novic. instruktor és isk. pref. 1715: uo. fil. tanár. 1716: Privigyén fil. tanár és isk. pref. 1717: Szentgyörgyön ig-h. és fil. tanár. 1720: Nyitrán ig-h. és teol. 1730: Privigyén rektor, újoncmester, isk. pref., a tartfőn. asszisztense. 1733: Breznóbányán rektor, a tartfőn. asszisztense, plnos. 1735: Szentgyörgyön rektor. 1737/38: Kubránszky László halála után tartfőn. 1741/42: Rózsahegyen a tartfőn. asszisztense. 1746-48: Korponán ig-h. Rómában rendi követ. Jeles verselő és zenész volt. - Színre került isk-drámája: Theophilus et Cosmophilus de corona decretantes (Privigye, 1711). - M: Fiducia triumphans. Privigye, 1713. - Fomes discordiae sibi ipsi acerbus et damnosus... Tyrnaviae, 1718. (Tőle való egy másik, kabalisztikus versekben írt isk-dráma, nyomatva 1723, de a címlapja hiányzik; 1908: a kecskeméti piar. rendház kvtárában.) - Genethliacon occasione recens nati archiducis Austriae Leopoldi. Viennae, 1716. - Epinicion. Collata mutuo gaudia. Pozsony, 1717. - Purpura cardinalatus Romani gloria. Nagyszombat, 1718. - Naeniae... comiti Ladislao Adamo Erdődy... (Ezt követi): In funere... Ladislai Adami e comitibus Erdődiis episcopi Nitriensis. Uo., 1736. - Litaniae Lauretanae beatae Virginis Mariae, literali variatione, versibusque adornatae. Nagyszombat, 1741. - Névváltozatai: Szlakovszky; Schwatkóczy. K.I.-88

Szinnyei XIII:1014. - ItK 1915. (Prónai Antal) - ÚMIL III:2008. (*Besztercebánya!) - Koltai 1998:346. (s.v. Slavkovky) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szlavkovszky László (Rákosszentmihály, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1927-): kalkulátor, cserkészvezető. - 1945: a X. ker. Szt László Gimn-ban éretts. Kalkulátor tanf-ot végzett, az építőiparban dolg. 1991: ellenőrzési és rendészeti osztályvez-ként nyugdíjazták. - 1933. VIII: édesapja elvitte a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozóra, ~ belépett a 929. sz. Szt Mihály cserkészcsapatba. Őrsvezetői, segédtiszti és tiszti tanf-ot és tábort végzett. 1942-: Bpen az önkéntes mentő és figyelő légószolgálat tagja, bombatámadások utáni mentésekben vett részt. A cserkészet megszüntetése, 1948 után illegális cserkészmunkát végzett, turistaegyesületben tevékenykedett. 1989. V: csapata újjászervezésekor h. parancsnok, 1992-: parancsnok. Pár éven át a M. Cserkészszöv. Számvizsgáló Biz-ának tagja. Csapatával fölkutatta és ápolja a bpi temetőkben nyugvó cserkészek sírját. - Cikkei: M. Cserkész, Vezetők Lapja. - M: A rákosszentmihályi 929. sz. Szt Mihály Cserkészcsapat 75 é. tört. Összeáll. Bp., 2002. Bo.J.-Fe.Má.