Magyar Katolikus Lexikon > S > Szerémi


Szerémi György (Kamonc, Szerém vm., 1490 k.-1548 u.): kanonok, történetíró. - Apja →Corvin János jobbágya. Gyulán tanult, ahol 1508-13: kórusvez. 1513 k. pappá szent., 1514 u. Perényi Ferenc váradi pp. kp-ja. 1520: a kir. udvarba került, 1521: Báthori András, 1522: Bánffy Jakab kp-ja a Délvidéken. 1523-26: aradi knk. és II. Lajos udvari kp-ja, Mohács után csatlakozott Szapolyai Jánoshoz, követte őt Lengyo-ba. 1541: Buda török megszállásakor a várban volt, Izabella kirné kíséretével ment Erdélybe. →Verancsics Antal buzdítására vsz. ott írta meg művét Mo. romlásáról, melyben a tört. hitelességet gyakran mellőzve a hányattatott ember élményeit és hallomásait fűzte össze. Jó megfigyelései mellett anekdotázó, mondaszerű elbeszélései főként a korabeli híresztelések bőbeszédű, rossz latinsággal írott forrásai. 1548: beiratkozott a bécsi egy-re, ekkor említették utoljára. - M: Epistola de perditione regni Hungarorum. Kiad. Wenzel Gusztáv. Pest, 1858. (Monumenta Hung. Hist. Script. I.). - Mo. romlásáról. Erdélyi László ford. Átd. Juhász László. Bp., 1961. (Monumenta Hungarica V.) 88

Századok 1886:245. (Dudás Gyula: Sz. élete); 1887:462. (Uő: Szerb volt-e Sz.?) - Erdélyi László: ~ élete és emlékirata. Bp., 1892. - ItK 1894:1. (Acsády Ignác: Verancsics Antal és ~) - Szinnyei XIII:820. - MÉL II:765. - Barlay 1986:23.

Szerémi Teofil (†Gyulafehérvár, 1697. júl. 12. után): fölszentelt görögkatolikus püspök. - 1692. VII: választották meg gyulafehérvári ort. metrop-nak. →Baranyi Pál SJ 1697. III. 21: megnyerte az uniónak 12 esp-sel, és ~ kezdeményezésére VI. 10: a gyulafehérvári kis zsinat kimondta az egyesülést a r.k. egyházzal. Az unió rum. nyelvű nyilatkozatát Baranyi lat-ra ford. és Kollonich prím. által fölterjesztette I. Lipótnak. Mielőtt a válasz megérkezett volna, ~ meghalt. Az unió ügye Erdélyben egy időre megakadt. 88

Cipariu 1855:74. - Moldován II:183. - Jakubinyi 2004:51.