🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Baranyi
következő 🡲

Baranyi Pál László, SJ (Jászberény, 1657. jan. 27.-Nagyszombat, 1719. dec. 8.): hitszónok. - 1674. I. 27: Trencsénben lépett a r-be. 1689. Grácban sztelték pappá. Utolsó fogadalmát 1692. II. 2: tette Kolozsvárt. Még sztelése előtt, 1683: világi ruhában Baranyi László néven ment Erdélybe, és a kolozsvári gimn-ban tanított. A g.kel. rumének egy részét megnyerte az uniónak. 1703: Pesten, 1711: Nagyszombatban hitszónok és házfőn. - M: Viaticum spirituale. Kolozsvár, 1694. (Névtelenül) - A Szentírás summája. Uo., 1695. (Névtelenül) - Lelkiparadicsom. Udvarhely, 1700. (Névtelenül) - Catechismus valachius (rum. cirill betűkkel). Gyulafehérvár, 1702. - Raphael archangelus. Nagyszombat, 1702. - Imago vitae et mortis. Az életnek és halálnak képe. 1-2. rész. Uo., 1712-19. - Grosez, J-E.: A sztek lajstroma. Ford. Uo., 1713. 88

Szinnyei I:559. - Baratin, George: Parti alese din Istoria Transilvaniei. Pre doue sute de ani din urma. Szeben, 1889. - Pallas II:628. - Sommervogel I:877. - Lupás János: Az erdélyi g.kel. egyh. és vallási únió a XVIII. sz. folyamán. Bp., 1904. - Velics III:8. - KL I:154. - Gulyás II:360. (*jan. 23.)