🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István Gimnázium
következő 🡲

Szent István Gimnázium, Budafok, 1937. szept.-1948. jún. 16.: Fenntartója Budafok város és a jászóvári prem. r. volt. Első tanári karát a gödöllői prem. gimn. tanárai adták. A tanítást a Kossuth L. u. 60. sz. házban kezdték. 1938: a régi ipartestületi székházban, 1939: az Anna u. áll. el. isk. egy emeletes épületében folytatták, melyet 1943: egy emelettel nagyobbítottak. 1940: 8 tanára és 160 tanulója volt. A háború folyamán megrongálódott épületet helyreállították, berendezték. 1945: volt az első érettségi. 1948: államosították, Budai Nagy Antal Ált. Gimn. F.O.

KKF 1940:10. - Mészáros 1988:160.

Szent István Gimnázium, Esztergom, 1696.-1948. jún. 16.: Fenntartója 1773-ig a JT, 1809: a pannonhalmi Szt Benedek-rend volt. Széchenyi György érs. 1687: 50.000 Ft-os alapítványt tett, hogy a jezsuiták rházat és gimn-ot nyissanak. Az isk. csak 1696: nyílt meg a mai prím. palota helyén álló házban. 1900: a mai ferences gimn-mal szemben lévő épületbe költöztek. 1806: 6, 1851: 8 o-os gimn-má szervezték. 1773: a JT föloszlatása után ferencesek, világi papok és világiak tanítottak, 1809: a bencések vették át. 1900: új épületébe költözött. Tanulólétszám: 1885: 300, 1887: 331, 1899: 378 (15 bencés, 2 óraadó és 3 hitokt. tanár), 1909: 363, 1922: 329, 1930: 552, 1940: 490 (16 tanár). 88

Felsmann 1885:51. (alapítva 1867!) - Wutz 1887:54. (alapítva 1687) - Vojnits Döme: Az esztergomi kápt. isk. és gymn. tört. Esztergom, 1895. - Komlossy Ferenc: Az Esztergom főegyhm. r.k. isk-k tört. Uo., 1896. - Vajda 1900:88. (alapítva 1687) - Kalmár 1910:72. (alapítva 1687) - Barthos-Csetri 1923:105. - MKA 1930:283. (alapítva 1696) - Hets 1938. - KKF 1940:15.

Szent István Gimnázium, Kalocsa, 1765.-1948. jún. 16.: Batthyány József érs. alapította kisgimn-ként, s a piar-kra bízta. 1779: 5, 1806: 6, 1851: 4 o-os algimn. lett. 1859: Kunszt József érs. Stephaneum néven konviktust kapcsolt hozzá. 1860: a jezsuiták vették át, 8 o-ossá fejlesztették. Első otthona az egykori szem. volt. 1864, 1869, 1885: bőv. 1878: épült a →Haynald-obszervatórium, Tanulólétszám: 1885: 459 (ebből 117 a Stephaneum konviktus növ-e és 40 kalocsai egyhm. papnöv.), 1887: 537, 1899: 552 (ebből 130 a Stephaneumban kapott teljes ellátást), 1909: 527 (21 tanár), 1922: 396 (16 tanár), 1930: 455, 1940: 357 (20 tanár). 1918: 150, 1943: 176 személyes koll-a volt. 1948: államosították: I. István Gimn. lett, 1990: újra ~. M.I.-La.A.

Felsmann 1885:63. (alapítva 1763) - Acsay 1887. - Wutz 1887:66. (alapítva 1765) - Prónai 1899. - Vajda 1900:107. (alapítva 1860) - Kalmár 1910:94. (alapítva 1860) - Pallmann 1914. - Barthos-Csetri 1923:122. (alapítva 1765) - MKA 1930:284. - Gál István: A kalocsai piar. koll. tört. (1765-1860) Bp., 1938. - A Jézustársasági Szt István Koll. termrajzi gyűjt-ei és kém. laboratóriuma. Kalocsa, 1940. - KKF 1940:21. - Kerkai György: A kalocsai koll. 1860-1940. Bp., 1942. - JT-a kalocsai ~ának szállásszabályzata. Kalocsa, 1943. - Balanyi 1943:85, 192.

Szent István Gimnázium, Székesfehérvár, Ciszterci Gimnázium, 1688-1948. jún. 16.: Fenntartója a jezsuita, 1776: a pálos r., 1788: a →Tanulmányi Alap, 1813: a ciszterci r. - A jezsuitákat Széchenyi Pál veszprémi pp. telepítette le a városban, akik 1702: 4 o-os isk-t nyitottak, de 1707: tanerő- és épülethiány miatt megszűnt. 1724. XI. 6: kisgimn-ként nyították meg újra, 1737: 6-os gimn. - 1773: a jezsuiták feloszlatásakor a pálosok vették át. II. József házukat 1786: feloszlatta, az isk-t államosították és M. Kir. Gimnázium néven →Benyák Bernát Piar igazgatásával működött tovább. - 1813: a ciszterciek vette át az épületegyüttest és a tanítást. 1850: 8 o-os főgimn-má fejlesztették. 1875: új épületbe költözött. 1921: vette föl a ~ nevet. 1924: reálgimn. 1937-39: új, modern iskolát építettek a régivel átellenben. - Az iskolát 1948-ban államosították, 1950: Vörösmarty Mihály Gimn. - 1994. III. 1: fenntartását visszakapja a Ciszterci Rend Zirci Apátsága, 2000. II. 1: visszavette a ~ nevet. - Házfőnökök és ig-k: 1813: →Villax Ferdinánd, 1817-42: Szabó Chrysostom, Zimányi Bernát, →Horváth Dániel, Vagóvits Bertalan, Takáts Henrik. - 1859-86: Winkler Engelbert, →Bula Teofil, →Gerlach Benjamin , →Pallér Kelemen, →Szenczy Győző, →Zalai Mihály, 1913: →Dombi Márk, 1915: →Mátrai Rudolf, 1928: →Kapossy Endre, 1935: →Balassa Brunó, 1939: Gálos Bernát, 1942: Suhajda Róbert, 1946: →Székely Ottokár. - 1895-1950: a szerz. tanárok száma 14-17, a növendékeké 340-480 között volt. 88-M.G.

Wutz 1885:137. (alapítva 1727) - Békefi 1896. (Werner Adolf: A székesfehérvári gimn. tört.) - Lakatos 1914. - Kimutatás a ciszt. r. székesfehérvári főgymn-ának 1903-04. tanévi 1. o-áról a 10 é. érettségi találkozójához. Uo., 1921. - Hets 1938. - KKF 1940:32. - Hervay 1984:226. - TKMK 350. (Kovács Péter: Székesfehérvár - Egykori jezsuita tp. és rendház) - Ciszterci Szt István Gimn. Évkv. 2000. Székesfehérvár, 2000.