🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szabadka
következő 🡲

Szabadka, 1743-1779: Szent Mária, 1779-1845: Maria-Theresiopolis, v. Bács-Bodrog vm. (Subotica, Szerbia): 1. város a Vajdaság északi részén, Nevének jelentése és eredete bizonytalan. 1391: említik először. Lakói a török hódoltságig főként r.k. m-ok és kisebb részben horvátok, valamint g.kel. szerbek. A tör. uralom vége felé a szlávok aránya nőtt, tótok is letelepültek ~n és környékén. 1743: mezőváros, 1779: szabad kir. város. A →trianoni béke 1920: a SHS-Kirságnak adta, 1929: Jug., 1992: Szerbia-Montenegró, 2003: Szerbia része. -

2. a →szabadkai püspökség székhelye. - 3. Esperesi kerületei, melyek a város ter-én kívül eső pléb-kat is magukba foglalnak: a) Óvárosi. Plébániái 1998: ~-Jézus föltámadása, -Kelebija, -Kisboldogasszony, -Kisbosznia, -Szt Kereszt, -Szt Péter, -Szt Teréz, Bajmok, Tavankút. - b) Alsóvárosi. Plébániái 1998: ~-Szt György, -Szt Rókus, -Szűz Mária, az Egyház Anyja, Békova, Györgyén, Nagyfény. - c) Újvárosi. Plébániái 1998: ~-Jézus, a munkás, -Mária, a Világ Királynője (Palics), Bácsszőlős, Hajdújárás, Horgos, Kispiac, Óludas. - 4. Plébániái. a) Szt Teréz, belvárosi, székesegyházi. 1391: már vsz., 1446: biztosan létezett. A hívek lelkipásztori gondozását a tör. hódoltság alatt és után (1687-: hivatalosan is) szegedi szalvatoriánus ferencesek, 1773-: egyhm-s papok végezték. 1710: alapították újra. Tp-át („Várkápolna”, 2007: ferences tp. és rendház) Szt Mihály, a mait 1773-79: a pesti Franz Kaufmann tervei alapján Avilai Szt Teréz tiszt-ére építették, a 19. sz. végén bőv. 1974. IV. 29: →basilica minor. Két harangtornya 64 m-es. Oltárképeit →Schöfft József pesti, a Szt Családét Kaspar Schleibner müncheni, a Szt Keresztét Emmanuel Walch innsbrucki festő festette, a boltozat kifestése is utóbbiak műve. A falakat a zágrábi Johannes Clausen dekorálta, a Szeplőtelen Szűz homlokzati kőszobra 1797: Friedrich Held alkotása. A szószék 1808: készült. 6 harangja közül a legnagyobb 3500, a legkisebb 102 kg. Org-ját (3/30 m/r) 1893: az →Angster gyár (op. 200.) építette, 1973: Weich Péter, 1995: a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra átépítette. - Anyakv-ei 1687-től. Kegyura 1880: a város. Anyanyelve 1880: m., horvát; 1940: m., délszláv, ném.; 2007: m., horvát. - Plébánosai: 1497 k. Lukács; 1680: Tomo Vojnić OFM; 1773: Stipan Ranić, 1793: Ivan Lukić, 1803: →Szutsits Pál, 1823: Ante Šarčević, 1832: Czorda Béla, 1855: →Szép Ferenc, 1856: Ivan Probojčević, 1885: Matija Mamužić, 1900: Feliks Mamužić, 1911: Vojnich Dezső, 1920: Lajčo Budanović, 1958: Matija Zvekanović, 1968: Franjo Vujković (1911-97; ppi titkárként 1947. XII. 17: letartóztatták, 1948. III: 8 é. ítélték, 1950. I. 10: szabadult), 1985: Stjepan Beretić. - Lazar Križanović (1909-78) lelkészt 1947: följelentés elmulasztása miatt 6 hónapra ítélték. - Ivan Kujundžić (1912-69) hittanárt 1947. IX. 3: hazaárulás vádjával 13 é. ítélték; 1954. IX. 10: szabadult. - Raible Ferenc (1903-59) hittanárt 1947. XII. k. letartóztatták a segélyek elosztásáért. - Lakói 1748: 5290 r.k.; 1767: 7779 r.k., 1574 g.kel.; 1783: 11.600 r.k.; 1791: 19.786 r.k.; 1798: 26.000 r.k.; 1900: 60.000 r.k. (a M. Kirság 2. legnagyobb pléb-ja); 1968: 14.000 r.k.; 2007: 12.000 r.k. (kb. felerészt m. ill. horvát). - b) Szt György. A Szt Teréz pléb. ter-éből 1841: alapították. Tp-át 1896: Szt György tit-ra szent. Org-ját (2/12 m/r) 1927: az →Angster gyár (op. 1023) építette, 1997: Albert Miklós átépítette. Kegyura 1880: a város. Anyanyelve 1880: horvát, ném.; 2007: horvát, m. - Plébánosai: 1841: Dubicsánacz György, 1851: Neszmér Dániel, 1865: Kővágó György, 1872: Probojcsevics Fülöp, 1890: Feliks Mamužić, 1910: Pavao Kujundžić, 1917: Hegedűs Benjamin, 1942: Kovács Némedi Vince, 1944: Pavao Bešlić, 1962: Marin Vakoš, 1971: Blaško Dekanj, 1988: Dobai István. - Lakói 1968: 6000 r.k.; 1998: 6500 r.k. - c) Szt Rókus. A Szt Teréz pléb. ter-éből 1841: alapították. Tp-át Szt Rókus tit-ra szent., a mait 1896: építették. 5 harangja közül a legnagyobb 944, a legkisebb 50 kg. Org-ját (2/22 m/r) 1896: az →Országh gyár építette. Kegyura 1880: a város. Anyanyelve 1880: horvát, ném.; 2007: horvát, m. - Ter-én van az 1886: épült Szt Anna-temetőkpna, az Árpádházi Szt Erzsébet-kórházkpna, valamint a Ferences Harmadrendi Irgalmas Nővérek Kis Szt Teréz-kpnája. - Plébánosai: Josip Baić, 1859: Hoffmann Péter, 1870: Mokossay Mátyás, 1910: Vojnich Dezső, 1911: Blaško Rajić, 1951: Ivan Kujundžić, 1969: Blaško Dekanj, 1971: Marin Šemudvarac, 1991: Blaško Dekanj, 1994: Andrija Anišić. - Hartmann János (1910-76) kp-t 1948. III: hazaárulás vádjával 7 hónapra ítélték; Fischer-Bilanity Antal (1912-97) kp-t 1944 őszén a szerbek internálták. - Lakói 1968: 8000 r.k.; 1998: 7200 r.k. - d) Szt Péter. 1921: a Szt Mihály ferences tp. pléb. lett. 1933: Szt Péter néven az egyhm. vette át. Anyanyelve 1968: m., horvát. - Lakói 1968: 6000 r.k.; 1998: 4209 r.k. - e) Jézus föltámadása. A Szt Teréz és Szt Rókus pléb-k ter-éből 1926: alapított lelkészség 1956: lett pléb. Tp-át 1933-: építették. 1800: épült org-ját (1/9 m/r) 1980: Bácsmonostorszegről telepítették át. Anyakv-ei 1927-től. Anyanyelve 2007: horvát, m. - Ter-én van az 1878: épült kálvária Fájdalmas Szűzanya-kpnával. - Lelkészei és plébánosai: 1934: Marko Kopunović, 1935: Ivan Beneš, 1942: Franjo Vujković, 1945: Andelko Huljev OP és Kazimir Horšić OP, 1948: Matija Zvekanović, 1948: Ivan Juriga, 1958: Gabrijel Crnković, 1972: Bela Stantić. - Lakói 1968: 4800 r.k.; 1998: 4800 r.k. - f) Kisboldogasszony. A Szt Teréz és Szt Péter pléb-k ter-éből 1926: alapított lelkészség 1956: lett pléb. Tp-át 1929: építették, 1937: bőv., 1955: kifestették. Anyakv-ei 1930-tól. Anyanyelve 2007: m., horvát. - Plébánosai: 1933: Ágoston Miklós, 1948: Johann Hartmann, 1958: Gere László, 1998: Szungyi Károly. - Lakói 1968: 5000 r.k.; 1998: 5000 r.k. - g) Szt Kereszt. A Szt Péter pléb. ter-éből 1933: alapított lelkészség 1956: lett pléb. Tp-át 1933: Szt Kereszt tit-ra szent. Anyakv-ei 1941-től. Anyanyelve 2007: m., horvát. - Lelkészei és plébánosai: 1935: Michael Haltmayer, 1942: Csipak Ferenc, 1964: Ehmann Imre. - Lakói 1968: 3800 r.k.; 1998: 10.860 r.k. - h) Jézus, a munkás. A Szt Péter és Szt György pléb-k ter-éből 1926: alapított lelkészség 1956: lett pléb. Tp-a 1931: épült. Anyakv-ei 1933-tól. Anyanyelve 2007: horvát, m. - Lelkészei és plébánosai: 1931: Moullion András, 1933: Veszelity Pál, 1938: Csipak Ferenc, 1940: Lantos Károly, 1940: Rónay Lajos, 1958: Ivan Juriga, 1958: Würtz Ferenc, 1970: Rehák József. - Lakói 1968: 6000 r.k.; 1998: 14.500 r.k. - i) Szűz Mária, az Egyház Anyja. A Szt Rókus pléb-k ter-éből 1926: alapított lelkészség 1956: lett pléb. A Szt Sándor p. és vt.-kpna helyett a Szűz Mária, az Egyház Anyja-tp. 1982: épült. Anyanyelve 2007: horvát, m. - Ter-én van Szentkút búcsújáró hely (búcsúja: Kisboldogasszony). - Plébánosai: 1956: Tomo Bukvić, 1961: Josip Miloš, 1965: Josip Temunović, 1967: Blaško Dekanj, 1969: Andrija Kopilović. - Lakói 1968: 4000 r.k.; 1998: 5500 r.k. - j) Mária, a Világ Királynője (Palics). A Szt Péter pléb. ter-éből 1933: alapított lelkészség 1956: lett pléb. Tp-át 1892: Sarlós Boldogasszony tiszt-ére építették, tit-a 1956: Mária, a Világ Királynője. Anyakv-ei 1933-tól. Anyanyelve 2007: m., horvát. - Lelkészei és plébánosai: Kovács Némedi Vince, 1942: Bertron Ferenc, 1962: Marko Kopunović, 1975: Leist József. - Lakói 1968: 4500 r.k.; 1998: 8000 r.k. - k) Apostolok oszlása (Kelebija). A Szt Teréz pléb. ter-éből 1926: alapított lelkészség 1968: lett pléb. Molcer Károly által tervezett tp-át 1937: Apostolok oszlása tit-ra szent. Anyanyelve 2007: horvát, m. - Lelkészei és plébánosai: 1942: Molnár Gábor Pál, 1974: Füleki József, 1983: Josip Miloš, 1994: Fehér Tivadar, 1998 u. Sörös Antal. - Lakói 1968: 4000 r.k.; 1998: 3500 r.k. -

5. Szerzetesek. a) Szt Mihály főangyal ferences konvent és tp. A 17. sz. 2. felétől szegedi szalvatoriánusok kezdték a hívek gondozását, 1686: a vár mellett rezidenciát alapítottak. 1730-36: a várkastélyt Szt Mihály tiszt-ére tp-má alakították át, org-ját (2/20 m/r) 1904: Biebert József (Pécs) építette, 1925: Holub Franjo és 1939: Milan Majdak (op. 18.) átépítette. A rendház 1759: konvent lett. Pléb-t is vezettek. 1900: a kapisztránus rtart-ba sorolták, 1920: Jug-hoz került. A rházban 2007: 6 szerz-pap és 1 laikus testvér él, a zágárbi rtart-hoz tartoznak. - b) A Miasszonyukról nev. Szegény Iskolanővérek zágrábi rendtartományának 2007: 2, a bácskainak 1 háza van ~n. - c) A Kegyelem Leányai 1923: telepedtek meg ~n. 2 rházukat 1929: B. Marija Petković alapította. - c) A Domonkos Nővérek 1947: telepedtek meg ~n. 1986: új rházat építettek, mely 2007: a horváto-i rendtart-hoz tartozik. - 6. Iskolái. a) →Paulinum. - b) A Miasszonyukról nev. Szegény Iskolanővérek r.k. polg. leányisk-ját 1904: alapították. 1919-41: horvát-bunyevác, 1941-44: m. tannyelvű. 1942/43: 7 o-ban 11 tanár 350 leányt okt. - 7. Kat. sajtója: 1889-1905: Hitszónoklati Folyóirat, 1893-1905: Szabadka és Vidéke, 1907-17: Bácskai Napló, 1907-18: Naše Novine, 1908-32: A Szt Kereszt Tárogatója, 1912-14: Neven, 1914-17: Katolicki Pucki Savez, 1917-19: Délvidék-Bácskai Napló, 1923-28: A Szív Újság, 1930-39(?): A Kereszt. - 8. Egész ~ lakói 1940: 91.176 r.k., 378 g.k., 5249 g.kel., 626 ev., 1658 ref., 3549 izr., 10 unit., 27 bapt., össz. 102.736; 1998: 85.569 r.k., 2002: össz. 114.700 (ebből 43.100 m.).  R.Z.-**

Fridrich II:207. - Tormásy Gábor: A ~i r.k. főpléb. tört. Szabadka, 1883. - Iványi István: ~ szabad kir. város tört. 1-2. r. Uo., 1886-92. - Gerecze II:177. - Schem. Col. 1912:87. - Polg. isk. 1942/43:355. - Üzenet (Szabadka) 1970. (Rokay Péter: ~ helye IV. Béla várépítő pol-jában) - OS 1974:678. - Istraživanja (Újvidék) 1979. (Rokay Péter: ~ és Korvin Kristóf halála) - Gyetvai Péter: Egyh. szervezés. München, 1987. (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae 7.) - Mészáros 1988:253. - Sekulić, Ante: Bunjevacki i Šokacki Hrvati. Zagreb, 1990. - Hetényi Varga II:47, 69, 96, 125, 162. - Schem. Subotic. 1998:30. - Miocs 1999:147. - A kalocsa-bácsi főegyhm. tört. semat-a 1777-1923. Kalocsa, 2002:277. - Csúszó Dezső: Könyörgésünk színhelyei. Útszéli keresztek ~n és környékén. 1-4. köt. Szabadka, 2005-06.

Szabadka Medárd Zoltán, OPraem (Kulpin, Bács-Bodrog vm., 1891. ápr. 11.-Pannonhalma, 1985. márc. 5.): tanár. - 1909. IX. 5: lépett a jászói prem. r-be, 1913. IX. 8: ünn. fog-at tett, X. 15: pappá szent. és hittud-ból drált. 1913-19: Jászón hittud. főisk. tanár, 1914-16: tanulm. felügy. is, 1914-19: a r. középisk. hittanárokat képesítő biz. tagja. 1919: Győrött, 1923: Pécsett a Zrínyi reálisk. nevelőint. hittanára, 1929: Gödöllőn a hittud. főisk. és a gimn. hittanára, 1938: Nagykaposon plnos, 1942: Budafokon gimn. hittanár, 1943: Jászón közp. háznagy és teol. tanár, 1946: Gödöllőn gimn. hittanár, 1948: nyugalomban, 1951: Isaszegen, 1952: Szentlőrinckátán kisegítő lelkész, 1956: Pannonhalmán nyugdíjas. - Prédikációi: Evangélium (1947). - M: Mélyítsd el az eucharisztikus Jézus szeretetét. Gödöllő, 1937. (2., bőv. kiad. 1938) - Mindent Jézus Szt Szívével. Bp., 1937. - Mindent Szűz Máriával. Gödöllő, 1937. - Mit köszönhetsz Krisztus szt testének? Uo., 1937. - A szebb jövő reménye: a papok szombatja. Uo., 1937. - Mit ad neked az Oltáriszentség ? Uo., 1938. - Szt óra. Ford. ném-ből. Bp., 1938. K.E.I.-88

Barthos-Csetri 1922/23:170; 1924/25:129. - Jászói névtár 1944:55. - Stefancsik-Kovács 1978:312. - Diós 1995:193.