🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Spirago
következő 🡲

Spirago, Franz, František (Lanškroun, Cseho., 1862. márc. 13.-1942. febr. 2.): pap, tanár, pedagógiai író. - A trautenaui tanítóképző int. hitoktatója, a prágai Kir. és Birod. Szem. prof-a. - M-ul megj. művei: Példatár, főleg hitszónokok és hitoktatók számára. Ford. Bezerédj László. Bp., 1927. - Felnőttek katekizmusa. 1. r. Hittan. Átd. Scheffler Ferenc. 2. r. Erkölcstan. Átd. Czumbel Lajos. 3. r. Kegyelemtan. Átd. S. János. Uo., 1929. - A Bold. Szűz. Ford. Mojzes Ferenc, Németh Antal. Uo., 1936. **

Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen, Mähren, Schlesien 1990:11. sz. 57. (Huber, Kurt A.: ~)