🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schuman
következő 🡲

Schuman, Robert (Clausen, Luxemburg, 1886. jún. 29.-Metz, Fro., 1963. szept. 4.): államférfi, „Európa atyja”, mert a javaslatára született és róla elnevezett →Schuman-terv vezetett el az Európai Unió létrejöttéhez. - Lotaringiai francia apa és luxemburgi anya gyermeke, maga ~ Elzász-Lotaringia 1871-i német bekebelezése miatt ném. állampolgár. A középisk-t Luxembourg-ban végezte, de Metzben éretts., hogy bizonyítványát elfogadják a ném. iskolarendszerben. Jogi tanulmányokat folytatott a bonni, a müncheni, a berlini Humboldt és a strassburgi egy-en. Anyja halála után rövid ideig egyh. pályára is gondolt, de végül a laikus apostolkodás mellett döntött, bár élete végéig nem nősült meg. 1914 e. ügyvéd Metzben (Lotaringia), tagja a városi tanácsnak és a →katolikus nagygyűlések szervezőbiz-ának. A ném. hadsereg eü-ileg alkalmatlannak nyilvánította, ezért az I. vh-ban nem harcolt. Miután Elzász-Lotaringia visszakerült Fro-hoz, ~ 1919-58: (kivéve a háborús éveket) a fr. parlament tagja. 1940: államtitkár, a Gestapo letartóztatta, mert nem volt hajlandó szerepet vállalni Lotaringia kormányzásában a németek alatt. 1942: megszökött a fogságból, Savoya egyik falujába menekült és részt vett az ellenállási mozg-ban. - A háború után a kerdem. Mouvement Républicain Populaire, 'Népi Köztársasági Mozgalom' egyik alapítója. Parlamenti képviselő, 1946. VII-1947. XI: pénzügy-, 1948-52: külügy-, 1955-56: igazságügy-min., 1947. XI-1948. VII: és 1948. VIII-IX: min-elnök. Pályafutása legjelentősebb tette a külügyminisztersége alatt megfogalmazott javaslata az Európai Szén- és Acélközösség létrehozására (Schuman-terv). Célja az eu. háborús feszültségek lehetőségének kizárása a különálló fegyverkezés megakadályozása által, ill. az eu. integráció létrehozásának kezdeményezése volt. 1950. V. 9-i javaslata alapján a közös főhatóság irányítása alatt álló Szén- és Acélközösség 1952. VII. 25: megkezdte működését és kiindulópontjává vált a későbbi szerződéseknek, amelyekkel fokozatosan létrejött a szélesebbkörű eu. egység (→Európai Gazdasági Közösség, Európai Közös Piac, →Európai Közösség). ~ 1958-60: az Eu. Gazd. Közösség Közgyűlésének első elnöke. - Boldoggá avatási eljárását elindították. N.D.-**

GH VIII:448. - Arbřl, Niels: A kereszténydemokrácia Eu-ban. (a Kristen Demokraten i Verden c. mű ol. kiadásának m. fordítása és átdolgozása) Ford. Vizsolyi László és Hegyi Ágnes. Szerk. Goják János. Bp., 1995.