🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schuman-terv
következő 🡲

Schuman-terv: a nyugat-európai nehézipar egyesítésének terve. - Jean Monnet fr. közgazdász javaslata alapján Robert →Schuman fr. külügymin. 1950. V. 9: terjesztette a fr. nemzetgyűlés elé. Célja az volt, hogy a fegyvergyártás alapját képező francia és német szén- és acélgyártást közös igazgatás alá helyezzék, s ezáltal lehetetlenné váljék egy újabb fr-ném. háború. A ~hez rövid idő alatt csatlakozott Fro., No., Olaszo., Holl., Belgium, Luxemburg, míg NBr. kívül maradt. Az 1951. IV. 18: Párizsban aláírt szerződés alapján megalakult, 1952. VII. 25: működni kezdett az Európai Szén- és Acélközösség (Montánunió), mely az eu. egység további fejlődésének kiindulópontja lett. Schuman véleménye szerint a Közösség „az eu. egység felé vezető első lépés”. Újabb lépések következtek, így 1957: a Római Szerződések alapján létrejött az →Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia Közösség (Euratom). Az 1964: aláírt Egyesítő Egyezmény alapján a 3 intézmény 1967: közös irányítás alá került (Európai Közösségek, később Európai Közösség); ezzel megszűnt a ~ alapján létrejött Szén- és Acélközösség önállósága. 1986: az Európai Egységokmány alapján létrejött az Európai Közös Piac, mely az 1991: aláírt Maastrichti Szerződés alapján 1992: Európai Unióvá alakult át és 2004-ig 23 tagra bővült. N.D.

Arbřl, Niels: A kereszténydemokrácia Eu-ban. (a Kristen Demokraten i Verden c. mű ol. kiadásának m. fordítása és átdolgozása) Ford. Vizsolyi László és Hegyi Ágnes. Szerk. Goják János. Bp., 1995.