Magyar Katolikus Lexikon > S > Sambach


Sambach, Caspar Franz (Boroszló, Szilézia, 1715. jan. 6.-Bécs, 1795. febr. 27.): festő. - Szülővárosában, majd Bécsben →Donnernél s az akad-n tanult, melynek 1762: tanára, 1772: ig-ja. Au-ban, Cseho-ban, Morvao-ban dolg. A bécsi fest. hagyományok követője, lágy, oldott formák, világos higgadt színek jellemzik műveit. ~ festette 1747: a nagykanizsai ferences tp. (alsóvárosi plébtp.) Szt Család-oltárképét, 1749-50: a székesfehérvári jezsuita tp. falfestményeit (Szentháromság, Szt István fölajánlása Máriának, Loyolai Szt Ignác megdicsőülése), a falra festett főoltárképet és a mellékoltárképeket. **

Garas 1955:246. - ML IV:209.