Magyar Katolikus Lexikon > R > ruszin bizánci szertartású katolikusok


ruszin bizánci szertartású katolikusok: A mo-i →ruszinok az →ungvári unió után valamennyien kat-ok lettek. Joghatósági szervezetük eleinte a munkácsi apostoli helynökség volt, majd a Sztszék 1771: fölállíttatta számukra a →munkácsi görögkatolikus püspökséget. A 20. sz. kezdetén a ~ között skizmatikus mozgalom indult meg, az I. vh. után, a csehszl. uralom alatt igen sokan tértek vissza a g.kel egyh-ba, de 1944: még így is 461.555 hívő tartozott a munkácsi egyhm-hez. A kárpátaljai ~ uniója 1948: megszűnt. 1880 óta a kárpátaljai ~ közül évente ezrével vándoroltak ki az USA-ba. Ezeknek hosszú időn át nem volt saját főpásztoruk. Nagyon sok amerikai ruszin görögkatolikus r.k. v. pravoszláv lett. A Sztszék a ~ számára 1924: létrehozta a →pittsburghi görög katolikus exarchátust, melyet 1963: egyhm-vé, 1969: metropoliává fejlesztett. P.I.

Décsy Antal: A magyaroroszokrúl való igen rövid elmélkedés. Kassa, 1797. - Mészáros Károly: A mo-i oroszok tört. Pest, 1850. - Ruthéneink és az orosz ortodoxia. Huszt, 1908. - Aradi (Erdélyi) Viktor: A rutén skizmapör. Bp., 1914. - Bonkáló Sándor: A m. rutének. Uo., 1920. - Darás Gábor: Mit kell tudnia minden m-nak a ruténekről? Uo., 1938. - Fenczik István: A kárpátoroszok múltja és jelene. Pécs, 1939. - Bonkáló 1940. - Oriente Cattolico 1962:303. - Lippay 1934:177. - Mayer 1977. - AP 1983:459.