🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ruszek
következő 🡲

Ruszek József (Pápa, Veszprém vm., 1779. márc. 1.-Veszprém, 1851. nov. 9.): kanonok. - A középisk-t Pápán és Győrött, a teol-t Pozsonyban végezte, 1801. VII. 21: karpap Veszprémben, 1802. XI. 12: pappá szent. A veszprémi szem. tanulm. felügy-je, ppi levtáros és sztszéki jegyző, 1804. XI. 7: az egyhjog és tört., majd a dogmatika, erkölcs- és lelkipásztorkodástan, 1808: a fil. tanára, 1813. VI. 3: dr-rá avatták. 1814. XI. 30: hahóti apát és keszthelyi esp-plnos. 1831. VI. 25: a pesti egy. bekebelezett dr-a, 1834. I. 21: veszprémi knk. és segesdi főesp. 1835: monostori c. apát, 1841. IV. 6: pápai, 1843. V. 16: zalai, 1844. VII. 11: szegyh. főesp. és hantai prép., 1849: szem. ig. - Keszthelyen rendbehozatta a pléb-t, barátja lett →Kisfaludy Sándornak és →Fejér Györgynek, tagja a Dunántúli Írók Körének. Szerepe volt a Mondolat javításában, a hagyományokat tisztelő mérsékelt nyelvújítás híveként közvetített Kisfaludy és Kazinczy irod. vitájában. A keszthelyi Helikon szervezésekor Festetics György legtevékenyebb munk. Az 1821. nemz. zsin. részére ~ szerk. a veszprémi javaslatok egyik pontját, ebben összeáll. a tervezett új bibliaford. nyelvi szabályait. Az 1847/48-i ogy-en a kápt. követe. - M: Pészaki Baizáth József veszprémi pp... élete vesztét könyvező versezet. Veszprém, 1802. - Üdvözlő dal a hadbul megérkezett felkelő nemes veszprémi sereghez. Uo., 1810. - A fil-nak előljáró értekezései. 1-3. rész. Uo., 1811-13. - Öröm ünnepi dal. Uo., 1813. - Egyh. beszéd... Szt István kir. nemz. ünnepén Bécsben... Bécs, 1827. - Kiad. a Helikon költ. gyűjt-t. Petróczyval és Asbóth Jánossal. Keszthely, 1818. 88

Pallas XIV:756. - Szinnyei XI:1415. - Sziklay 1931:273; 1941:406. - Olajos Andor Elréd: ~. Kz. (Veszprémben) - Pfeiffer 1987:225.