🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rumén ortodox egyház
következő 🡲

rumén ortodox egyház: A rumének ősei a 9. sz: a bizánci kerséghez csatlakoztak. 1186: a 2. bolgár birod. megalakulása után a rumének egyh. és pol. szempontból egyaránt a bolgárok fönnhatósága alá kerültek. Főpásztoruk az ohridi érs. lett. Ekkor vezették be az ószláv nyelvet előbb a lit-ban, majd a közig-ban. A 13. sz: két rumén vajdaság alakult ki: Ungrovalachia (Kunország, Oláhország, Olténia és Munténia, →Havasalföld) és Bogdánország (→Moldva). Ugyanekkor megkezdődött a rumének betelepedése Erdélybe. 1359: a bolgár cári családdal rokon, türk származású I. Basarab (1310-52) havasalföldi vajda utóda, Nicolae Alexandru I. Kalixtosz bizánci pátr. hozzájárulásával létrehozta az ungrovalachiai metropoliát Targiniște székhellyel. A bizánci pátr. ennek joghatósága alá rendelte az Erdélyben élő rum. és bolgár ort-okat is. A metropolia székhelye később Bukarest lett. Moldvában és Erdélyben is alakultak egyh. központok. Az erdélyi fejed-ek rendeletére az itt élő rumének a lit-ban az ószláv helyett a rum-t kezdték használni. A →gyulafehérvári unió során az erdélyi rumének jelentős része visszatért a kat. egyh-ba. - 1861: Cuza moldvai vajda egyesítette országát Havasalfölddel, ezzel megalakult a dunai fejedelemség. A rumének 1865: elszakadtak a konstantinápolyi patriarchátustól, s létrehozták az autokefál ~at, főpásztora a bukaresti metropolita lett. 1877. V. 10: Ro. kikiáltotta függetlenségét, az I. vh. után Ro-hoz kerültek Erdély, Besszarábia, D-Dobrudzsa és Bukovina metropoliái is. Ezek 7 é. tárgyalás után csatlakoztak a ~hoz. 1925: a bukaresti metrop-t pátr-vá választották. A ~ 5 metropoliából, ezen belül 12 egyhm-ből áll. Híveinek száma kb. 14 millió. Az ország határain túl 2,3 millió rum. ort. élt a SZU-ban, a moszkvai patriarchátus joghatósága alá tartoznak. 1990: kb. 60 ezer rum. ort. él az USA-ban, Ny-Eu-ban, D-Amerikában. A lelkészképzés 2 egy. fokozatú teol. int-ben és 6 szem-ban folyik. P.I.

Endes 1935. - Oriente Cattolico 1962:273. - Berki 1975:78, 97, 192. - Siculus 1980.