Magyar Katolikus Lexikon > R > rovó


rovó: királyi, 1630 után vármegyei tisztviselő, aki kirótta és beszedte az országgyűlés által megszavazott adót, a →dicát. - A vm. által ajánlott jobbmódú nemesek közül a →kamara nevezte ki a vm. ter-ére kiterjedő hatáskörrel. A ~ megjelent a vm-ben, ált. az alispánnal és a járási szolgabíróval együtt bejárta az összes közs-eket, és helyszíni szemle v. a falusi bírók felvilágosítása alapján megállapította a →porták számát. Segítségére a vm. esküdtet adott mellé. A kész adólajstromot a vm. gyűlése fölülvizsgálta. A porták végleges számát a ~ 2 lajstromba foglalta, s az egyik példányt a kamarába beküldte. A hátralékot az alispán szedte be. **

Eckhart 1946:294.