🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rudnay
következő 🡲

Rudnay Sándor, rudnai és divékújfalusi (Szentkereszt, Nyitra vm., 1760. okt. 4.-Esztergom, 1831. szept. 13.): hercegprímás-érsek, bíboros. - A gimn-ot a nyitrai piar-knál és a pozsonyi Emericanumban, a fil-t Nagyszombatban, a teol-t Budán végezte. 1785: pappá szent. Loszkáron és Csesztén kp. 1787: Esztergomban helynökségi írnok, 1789: Nagyszombatban helynökségi titkár. 1790: Koros plnosa, 1805. I. 25: esztergomi knk., 1806: a szem. rektora. 1808: korosi apát, VII. 15: ansariai vál. pp., a helytartótanács tagja, egyúttal esztergomi érs. helynök. 1809: szenttamási prép., udvari tanácsos és m. udvari kancelláriai előadó. 1815. IX. 15: kinev., 1816. III. 8: megerősített erdélyi mpp., IV. 21: Siegmund Anton von Hohenwart szent. pp-ké Bécsben. - Erdélyben különösen a papnevelést támogatta. 1816: az éhínség idején gabonát és pénzt osztott az éhezőknek. 1819. VI. 12: esztergomi érs. Székét 1820. V. 16: foglalta el. 1828: bíb. Érssége alatt, 1820. V. 15: költözött vissza Nagyszombatból az esztergomi kápt. Esztergomba. 1822: tették le az esztergomi baz. alapkövét, melyre vagyonából 815.700 Ft-ot költött. Pozsonyban nemz. zsin-ot tartott. Esztergomban az újonnan szent. papoknak gyakorlati képzést biztosító presbitériumot létesített. Kérésére a kir. Nagyszombatban kápt-t alapított. 1830. IX. 28: Pozsonyban királlyá koronázta V. Ferdinándot. - Fm: Erkölcsi ker. oktatások különösen a fenyítő házakban raboskodóknak remélhető megjobbításukra. Kolozsvár, 1819. - De perpetua SS. Eucharistiae Sacramenti in Archi-Dioecesi adoratione. Esztergom, 1825. - Utóda az ansariai c-en (mely 1815-16: üres?) 1817: Madarassy Ferenc, Erdélyben 1819. IX. 20: Szepesy Ignác, Esztergomban 1831. IX. 13-1838. XII. 20: széke üres, utóda 1838. XII. 15: Kopácsy József. 88

LBE:9. - Schem. Trans. 1838:XLIII. (74.) (s.v. Rudnai); 1913:15. (s.v. Rudnay; 1815. IX. 15-1819. VII. 28: erdélyi pp.) - Mendlik 1864:29. (69.) (1819-31: esztergomi érs.), 89. (s.v. Rudnai; 1816-20: erdélyi pp.) - Gams 1873:382. (1816. III. 8-1819. XII. 17: erdélyi pp.), 381. (1819. XII. 17-†1831. IX. 13: esztergomi érs.) - Zelliger 1893:448. - Némethy 1894:902. - Pallas XIV:737. - Kollányi 1900:415. - Szinnyei XI:1359. - Esztergom vm. 1908:159. - Temesváry 1932:27. - Meszlényi 1970:168. - Schem. Strig. 1982:70. - ~ és kora. Szerk. Käfer István. Bp-Esztergom-Nagyszombat, 1998. - Jakubinyi 2004:31. (VII. 12: esztergomi érs.)