🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rubik
következő 🡲

Rubik Ernő, id. (Pöstyén, Nyitra vm., 1910. nov. 27.-1997. febr. 14.): mérnök, repülőgéptervező, cserkésztiszt. - Apja 1915: eltűnt az orosz harctéren, családját 1919: a megszálló csehek kitelepítették. Vagonlakó Szentesen, Orosházán, Tótkomlóson. Vácott a Szilágyi Dezső Hadiárvaház lakójaként a piar. gimn. ingyenes tanulója. 1929: a budai Szt Imre Koll. ingyenes diákjaként a József Műegy. gépészmérnök hallg-ja és a Műegy. Sportrepülő Egyes. tagja. Annak műhelyében részt vett Bánhidi Antallal a Gerle vitorlázó repülőgép munkálataiban, s a m. vitorlázó repülés szaktekintélyévé képezte magát. 1937: az Esztergomi Aero Ever Rt. egyik alapító tagja, az ott készített motoros és vitorlázó repülőgépek tervezője. 1948: az államosítás után 1951-ig a gyár vez-je. - Kb. 30 repülőgépet tervezett és épített; közismertek a 2 üléses vitorlázó iskolagépek, a Vöcsök, a Góbé, a Cimbora és a Koma; számos cserkészrepülő tanult ezeken a gépeken. Emléktáblája az esztergomi Technika Házában. - M: Repülőgépek gyártása. (Faszerkezetű részek) (Egy. jegyzet) Bp., 1950. - Repülőgépgyártás. Uo., 1951. Bo.J.-Fe.Má.-88

A m. aviatika hőskora 1911-1936. [Bp., 1937] - A m. repülés tört. Bp., 1974. - Simon V. László: A szárnyas R. Uo., 1984. - Jereb Ervin: M. vitorlázórepülőgépek. Uo., 1988. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)