🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rothermere
következő 🡲

Rothermere, Harold Sidney Harmsworth, lord of Hemsted (Dublin, Íro., 1868. ápr. 26.–Bermuda, 1940. nov. 26.): magyarbarát angol politikus. – Apja londoni ügyvéd. ~ az I.vh. végén légügyi miniszter Lloyd George kormányában. 1922: bátyja, Alfred halála után örökölte a Northcliffe sajtóbirodalmat, amely az I. vh. alatt a legkeményebb ellenséges hangot képviselte a központi hatalmakkal szemben, sőt Alfred Northcliff lelkes támogatója volt Csehszlovákia létrehozásának. ~ Anglia legnagyobb újság- és folyóirat-kiadójának tulajdonosa lett a két háború közötti időszakban. 1938: 25 napilap és hetilap kiadója, köztük a legnagyobb példányszámú, 1896: alapított Daily Mail-é. Birtokában voltak iparvállalatok (nyomdák, papírüzemek, filmstudiók) és bankok is. – Nagy nemzetközi, de főleg mo-i meglepetést keltett, amikor ~ a Daily Mail 1927. VI. 21-i számának címlapján megjelentette Magyarország helye a Nap alatt c. cikkét. Javasolta a trianoni határok módosítását a nemzetiségi határokhoz igazítva. Véleményét az a nemzetközi botrány váltotta ki, amit Románia okozott a magyarok földjeinek tömeges elkobzásával, amit pedig még a trianoni szerződés is tételesen tiltott. A Népszövetség éveken át halasztotta a közbeavatkozást. Ekkor ~ inkognitóban Mo-ra jött tájékozódni. A cikk után m. részről →Eckhardt Tibor vette fel vele a kapcsolatot. ~ javasolta neki egy széleskörű mozgalom megszervezését, amelynek feladata lenne a békeszerződés békés és a nemzetközi jognak megfelelő módon történő megváltoztatását elérni. Ennek hatására alakult meg 1927: VIII. 11: a →Magyar Revíziós Liga.~ felajánlotta sajtója teljes támogatását a Liga munkájához, s felvilágosító tevékenységük számos külföldi politikust állított a magyar ügy mellé. 1934: az angol parlamentben 240 különféle pártállású képviselőből létrejött egy csoport, amelyik a trianoni békefeltételek felülvizsgálatát támogatta. Hasonlóan francia és olasz politikusok is kiálltak a trianoni határok revíziója mellett. A magyar ügy melletti hírverést szolgálta a →Juctice for Hungary repülőgéppel végrehajtott óceán-átrepülés, amelyre ~ 10.000 dolláros díjat tűzött ki és ő adta a kifejező nevet is a gépnek. – A magyar közvélemény elsöprő lelkesedéssel fogadta a ~ magyarbarát tevékenységét; egyesek még m. kir-lyá választását is fölvetették. Rokonszenvezett Bethlen István miniszterelnök politikájával, majd annak visszavonulása után ő is némileg visszahúzódott a magyar ügy támogatásától. Az I. bécsi döntés által visszakerült felvidéki területeket Mo-on ünnepelte, mint saját törekvéseinek eredményét, bármennyire is német-olasz határozat alapján történt. Eleinte pozitívan fogadta a hitleri Németország lépéseit, de már a harmincas évek közepén tartott attól, hogy megismétlődik az I.világháború (amelyben ő maga két fiát vesztette el). ~ más irányú emberbaráti tevékenységet is kifejtett: vagyonából rendszeresen sokat áldozott kulturális és emberbaráti célokra. N.D.

Kádár Lynn Katalin: Eckhardt Tibor amerikai évei, 1941-1972. Bp., 2006.