Magyar Katolikus Lexikon > R > Reisner


Reisner Friderika Hildegard, SZTT (Versec, Temes vm., 1909. jún. 7.-Gyulafehérvár, 1979. ápr. 23.): szociális testvér. - Apja tábornok (†Nagyszeben, 1912). ~ az 1-2. o-t a nagyszebeni Szt Vince Nővéreknél kezdte, az orsolyita nővérek középisk-ját végezte, a →Szociális Testvérek Társaságában 1932: kezdte rendi előkészületeit. Hildegard jelöltként Bukarestben a Nőszöv. leányvédelmi és családgondozója. 1934. V. 20: Nagyváradon első fog-at tett. Bukarestben beteg gyermekek hitoktatója otthonaikban. Foglalkozott a székely munkásleányok védelmezésével, a →Vasúti Misszió, a Leányotthon, a Munkaközvetítő Iroda s a szabadidő megszervezésével, hitéleti gondozással, a hagyományok ápolásával, az otthonnal kapcsolatos ügyek vezetésével. 1940 u. a zsidó konvertiták hitokt-ja. 1945: a romániai nagy szárazság alatt a nunciatúra segélyakciójának egyik irányítója. 1948: az olasz követség útján az érsség és az Ap. Sztszék kapcsolatainak fönntartója. 2 rendi testvérével és 2 munkatárssal fölváltva utaztak és közvetítették az írásos jelentéseket. Elfogták, 18 é. kényszermunkára ítélték. 1955 Úrnapján a nagyváradi katonai törv-széken a hazaárulással és a Vatikán javára való kémkedéssel vádolt rtársa, Szim T. Lídia perében tanúként megtagadta a hivatalos esküt, 2 évvel megtoldották büntetését. A csíkszeredai szigorított börtönből tbc-vel és szívbajjal 13 évi börtön után, 1964. VIII: közkegyelemmel szabadult. 1977. IV: Gyulafehérvárra költözött, életszentség hírében halt meg. 88

Incze 2003:289.