🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Reisinger
következő 🡲

Reisinger Anna Kreszcencia, DNAK (Lantosfalva, Vas vm., 1896. jún. 19.-Jászberény, 1972. dec. 12.): szerzetesnő. - 1919. XI. 9: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1921. VIII. 4: első, 1924. VIII. 4: örök fog-át uo. tette. A házt-ban dolg. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után Alsóújlakon, egy jólelkű parasztcsaládnál húzta meg magát. 1956: Pesten egy orvoscsalád házt. alkalmazottja. Utolsó éveit a jászberényi szoc. otthonban töltötte. r.k.

Reisinger János, Kalazanci Szt Józsefről nev., Piar (Óvár, Moson vm., 1802. aug. 7.-Pest, 1868. febr. 25.): egyetemi tanár. - 1819. X. 19: Privigyén lépett a r-be, 1822: Temesvárt nyelvtant tanított, 1824: Vácott bölcseletet tanult és drált, 1825. VII. 30: szerz. fog-at tett. 1826: Nyitrán, 1827: Szentgyörgyön (Pozsony vm.) teol. hallg., 1826. X. 7: Esztergomban pappá szent. 1828: Temesvárt nyelvtant, 1830: Szegeden tört-et tanított. 1840. XI. 7-1848. VI. 13., majd ismét 1849-1865. II. 7: a pesti tudegy. egyetemes és m. tört. tanára. 1849/50-1860. II. 1: a teljhatalmú kir. biztos által kinevezett bölcsészkari dékán. 1863-65: nyugdíjazásáig a tanárvizsgáló biz. tagja. - M: Eventus Memorabiles Historiae Universalis. Szeged, 1839. - Állítások a közönséges történetből. Pest, 1846. 88

Szinnyei XI:727. - Szentpétery 1935:673. - Koltai 1998:317. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Reisinger József (Kőszeg, Vas vm., 1856. szept. 29.-Gálos, Moson vm., 1900. jún.): plébános. - 1879. VII. 7: pappá szent., Győrött tanítóképzői tanár, majd Gáloson plnos. - M: Alkotmánytan és a polg. jogok és kötelességek rövid ismertetése. (Tankv.) Győr, 1885. (2. átd. kiad. Uo., 1886) - Egyh. kv-tilalom. (Index) Uo., 1899. - Álneve: Rákosi. 88

Schem. Jaur. 1886:189; 1896:187. - Vas Újs. 1900:26. sz. (nekr.) - Szinnyei XI:728. - Gulyás 1956:618. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)