🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ranolder Intézet
következő 🡲

Ranolder Intézet: Ranolder János veszprémi püspök által alapított, az →Irgalmas Nővérek vezetése alatt álló nevelőintézetek. - 1. Veszprém, 1854.-1948. jún. 16. A nővérek 1854: el. népisk-t, 1892: polg. isk-t, 1933: 3 évf-os nőiparisk-t, 1941: gyors- és gépíró isk-t nyitottak. 1945-48: 8 o-os ált. isk-t szerveztek. 1948: államosították. - 2. Pápa, 1864.-1948. jún. 16. A nővérek 1864: óv-t, el. népisk-t és kézimunka isk-t, 1890: polg. isk-t, 1902: tanítónőképzőt nyitottak. 1918: ez utóbbi internátusa 130 növ-et fogadott. 1945-48: 8 o-os ált. isk-t szerveztek. 1948: államosították. - 3. Budapest (IX. Thaly K. u. 23.), 1875. szept.-1948. jún. 16. Óvodával és 3 o-os el. isk-val nyílt meg. Az akkor még ném. ajkú Külső-Ferencváros népe kezdeti vonakodás után megszerette. 1890: →Rökk Szilárd adományából 2. emelettel bőv. az anyaházat. Ekkor már 105 bentlakó növ-ük volt. 1892: a székesfőv. támogatásával elkészült belső szárnyépület fogadta be a polg. isk-t. 1893: megnyitották a tanítónőképzőt, melyet véglegesen az 1897: fölépült Vendel u. 2 emeletes szárnyban helyeztek el. 1895: tartották az első képesítő vizsgát. 1902: egy közeli házat vettek meg óvoda céljaira. 1907: a főépület udvari oldalába is tantermeket és internátusi helyiségeket építettek. 1908: az óv. mellé építették a polg. isk. új otthonát. Ekkor szereztek telket a Kútvölgyi úton a tanítónőképző botanikai és gazd. gyakorlatai számára. A képzőt gyakorló népisk. egészítette ki, eljutva 1942/43: a 9 o-os formáig is. 1919: a tanácskormány a fogházzá nyilvánított épületben helyezte el az ellenforr. ludovikásokat. Az I. vh. után a tanulók 30 %-a a szfőv. D-i környékéről (Kispest, Soroksár, Csepel stb.) járt be, bizonyítva, hogy a szegényebb részek mennyire igényelték az int-et. 1929: a tanítónőképzőt 3 o-os líceummá, ill. 2 é. tanítónőképzővé szervezték át. 1937: létesítették a folyamatosan 4 o-ossá fejlesztett Klára Ipari Leányiskolát. A 6 isk-fajtában és 180 fős internátusban kb. 1000 leányt tanító int. énekkara →Csorda Romana és Andor Ilona vezetésével orsz. hírűvé vált. A nővérek 1944: a ~ zugligeti B. Katalin nyaralójában névleges hadiüzemet rendeztek be, ahol kb. 100 zsidó leány tudott elrejtőzni a gettó elől. A ~et 1948: államosították. - Neves igazgatói és tanárai: →Magdics Ignác író, Weszely Ödön egy. tanár, Lévay Ede főig., →Takáts Ernő, a Stephaneum vezérig-ja. A tanítványok közül kiemelkedett →Tormay Cecile író, Andor Éva operaénekes. B.A.-M.I.

~ évkv-e 1935/36; 1940/41; 1947/48. - De Paul Szt Vince Szeretet Leányai ~ének r.k. Leánylíceuma. Isk. rendszabályok. Bp., 1940. - M. diákkalauz 1940:126. - Zakar 1980:36. - Németh 2001.