Magyar Katolikus Lexikon > M > Magdics


Magdics Gáspár István, OCist (Ráckeve, Pest vm., 1866. dec. 8.-Bp., 1935. jún. 26.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Székesfehérvárt, Zircen és Egerben, a teol-t Zircen és Bpen végezte, 1884. VIII. 28: lépett a r-be, 1891. VII. 10: ünn. fog-at tett, VII. 14: pappá szent. és mat-fiz. szakos tanári okl-et szerzett. Egerben, 1892: Pécsett, 1912: Székesfehérvárt, 1917: Bpen gimn. tanár. - M: Tanulságosabb fejezetek a termtud. köréből. Összeáll. Bp., 1916. (2. kiad. Uo., 1922) - A kozmológiai érv a fiz-ban. (Bp.), 1921. (Klny. Religio) - Adatok a természet célszerűségéhez merített istenérvhez. Uo., (1923) - A kozmológiai istenérv. Uo., 1932. (Klny. Kat. Nevelés) - A termtud. útjai Istenhez. Uo., 1932. (Szt István kv-ek 95-97.) 88

Barthos-Csetri 1922:29. - Barthos-Csetri-Luttor 1930:38. - Schem. Cist. 1942:235. - Gulyás XVIII:290.

Magdics Ignác (Mór, Fejér vm., 1872. febr. 8.-Bp., 1945. jan.): tanítóképzői igazgató. - A teol-t a Pázmáneumban végezte, 1894. IX. 10: pappá szent., Párkányban, 1895: Drégelypalánkon kp., 1897: Bécsben teol-ból drált, 1897: a bpi Ranolder Int. hitokt-ja, 1906: a polg. isk. és a tanítóképző ig-ja is, 1927: nyugdíjazták. - 1912: p. kamarás, 1925: p. prel.. 1924: a SZIA I. o. és a Kat. Tanügyi Tanács tagja. - M: A Páli Szt Vincéről nev. Irgalmas Nővérek vezetése alatt álló Ranolder-Int. kisdedóvójának, el. és polg. isk. s tanítónőképzőjének Értes. 1908/09-1923/24. (14 db) Szerk. 1909: Kurtz Vilmossal, 1911: Bán Sándorral. Bp., 1909-24. - Depaul Szt Vince Szeretet Leányai (Irgalmas Nővérek) vezetése alatt álló Ranolder-Int. jubileumi értes. kisdedóvójának, el. és polg. isk. s tanítónőképzőjének fejlődéséről és működéséről. 1875-1925. [Szerk.] Uo., 1925. - Depaul Szt Vince Szeretet Leányai (Irgalmas Nővérek) vezetése alatt álló Ranolder-Int. kisdedóvójának, el. és polg. isk. s tanítónőképzőjének működéséről az 1925/26-1928/29. isk. évben. (4 db) [Szerk.] Uo., 1926-29. - Árpádházi B. Margit élete. Esztergom, 1895. (Klny. M. Sion) - Sztbeszédek leányisk. növendékeknek. Bp., 1909. - Hitelemzéstan tanítóképzők számára. Uo., 1910. - Ker. kat. hittan tanítóképzők számára. Uo., 1911. - Ker. kat. erkölcstan középfokú isk-k sz. Uo., 1912. - Kat. egyh. tört. középfokú isk. részére. Uo., 1913. - Hitelemzések. 1-3. köt. Uo., 1920. - Szentírási jegyzetek. Uo., 1924 (2. kiad. 1934.) - A r.k. el. katekizmus és biblia anyagának módszeres feldolgozása. Uo., 1935. - Krisztus világossága. Sztbeszédek v. olvasmányok az egyh. év vasárnapjaira és ünnepeire az euch. szentév alk. 1-2. köt. Uo., 1937-38. M.I.-T.E.

Szinnyei VIII:266. - SZIA tagajánl. 1924:4. - Schem. Strig. 1938:188; 1947:279. (†nap nélkül; Bp. ostroma idején halt meg) - Pilinyi 1943:5. - Gulyás XVIII:290. - Értesítő 7:B5552-70.