Magyar Katolikus Lexikon > R > Raholcai


Raholcai Miklós   →Kont Miklós