Magyar Katolikus Lexikon > K > Kont


Kont István, hédervári (†Buda, 1388 tavasza): főúr. - A délvidéki lázadó Horváti Jánost (→Horváti-párt lázadása) támogatta Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) ellen. 1388. II-III: Bázaközben Zsigmond kir. vezérei szétverték a Boszniából benyomult Horváti János seregét. A 30 társával menekülő ~t a Szerémségben álmában meglepték (vsz. ifj. Garai Miklós macsói bán [1387-90]), ígéretre megadták magukat. A szószegő bán vasra verette őket, ezért a foglyok megtagadták Zsigmond kir. tiszteletét, amiért a kir. tárgyalás nélkül lefejeztette őket. ~ fegyverhordozójának, Csókának szabadságot ajánlott, ha szolgálatába áll. Csóka a Thuróczi-krónika (1488) szerint „ego tibi velut scrophae Bohemicali serviturus ero nunquam...” ('cseh disznó vagy, sohasem szolgállak') szavakkal visszautasítva föllépett a vérpadra. 88

Kerékgyártó 1875:215. (†1393) - Révai X:867. (†1393) - Új Idők lex. VIII: 3934. (†1393) - Mályusz 1967:204. (s.v. Hédervári Kont István) - Mályusz 1984:308. (s.v. Hédervári Kont István)

Kont Miklós, Raholcai Miklós, hédervári (†1367): nádor. - Tót Lőrinc főzászlótartó fia (†1348/49), az Újlaki család őse. I. (Nagy) Lajos kir. (1347-87) udvari lovagja és diplomatája. 1337-48: az aula tagja, 1345-50: barsi ispán, 1345-51: pozsonyi ispán és tárnokmester, 1347: Garai János veszprémi pp-kel együtt készítették elő I. (Nagy) Lajos itáliai útját. 1349: soproni, varasdi, vasi ispán, 1349-50: nyitrai ispán, 1351-56: szolnoki és aradi ispán, 1351. XII. 6-1356. III. 21: erdélyi vajda, 1352: brassói ispán, 1356-67: bihari, nyitrai, sárosi, soproni, szepesi, trencséni, vasi ispán, 1356. III. 21-1367. IV. 7: nádor. - A II. nápolyi hadjáratban fivérével, Bertalannal együtt kísérte el a kir-t. Aversát 1350. VI. 30-VIII. 3: ostrom után, melyben I. (Nagy) Lajos VII. 26: megsebesült, alkudozással megszerezte. Kieystut litván fejed-mel ~ vezette a béketárgyalásokat, ennek esküszegése után békét kötött. 1356: a velencei hadjáratban néhány győztes csatát vez. A brünni fegyverszünet után, 1362 nyarán IV. Károly ném-róm. cs-ral (ur. 1346-68) tárgyalt. - ~ alapította a →csatkai pálos ktort. - Apja „Tót” ragadványnevét szlavóniai (tótországi) birtokai után kapta. 88

Révai X:867. - Új Idők lex. VIII:3934. - Engel II:201. (s.v. Raholcai Miklós, 1347 után!)