🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Raffaelli
következő 🡲

Raffaelli Rozina Rafaela, SC (Nagykanizsa, Zala vm., 1893.-Pécs, 1988. máj. 8.): tanítónőképző intézeti tanár. - Olasz szülőktől származott. Az elemi és polg. isk-t Nagykanizsán, a tanítónőképzőt a bpi →Ranolder Intézetben 1911: végezte. IX: Bpen lépett be az Irgalmas Nővérekhez. XI-1912. X: a párizsi anyaházban ol-ul és fr-ul tanult. A bpi Erzsébet állami képzőben polg. isk. tanári okl-et szerzett. A Ranolder Intézetben 1916-24: a polg. isk., 1924-48: a tanítónőképző tanára, irod-at, tört-et, földr-ot, mat-t, nyelveket, éneket, rajzot tanított. 1932-34: →Sík Sándor Piar tanítványaként m-tört. szakos hallg. a szegedi egy-en. 1934: növ-eivel és nővéreivel részt vett Marillac Lujza szentté avatásán. 1938/39: betegszabadságon Olaszo-ban. Irod. kapcsolat fűzte Sík Sándorhoz (egyik legjobb hazai ismerője lett), →Babits Mihályhoz, Németh Lászlóhoz, Szabó Lőrinchez, →Radnóti Miklóshoz (később özvegyéhez), Supka Gézához. Széleskörű levelezést folytatott. - A szétszóratás, 1950 u. húga családjához Nagykanizsára költözött, Galambokon és Miháldon tanított. 1955-től magántanítványoknak nyelveket tanított. 1980-tól a pécsi szeretetotthon lakója. Bpen temették el. - M: Azúros tájakon. Egy szentévi zarándoklat emlékei. Bp., 1935. - Kisdi Benedek: Cantus catholici 1651, 1675 és 1703. 1-3. köt. A bpi Ranolder Int. tanítónőképző növendékeivel s.a.r. Uo., 1935-38. - Képek Szt Vince életéből. Írta Elisabeth Heck. Ford. Uo., 1985. **-88

Ranolder Int. értes. 1937. - Vigília 1978:621. (~ leveleiből) - Diós 1995:174. - Németh 2001:79. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)