🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Réty
következő 🡲

Réty, v. Háromszék vm. (Reci, Ro.): egykori plébánia az erdélyi egyhm. sepsi esp. ker-ében. - 1335: Reech, papja Gregorius. A hitújításkor (1556) ref. lett. Sz.B.


Réty Imre (*Királyhegyes, Csanád vm., 1892. nov. 6.): hírlapíró, polgármester. – A középisk-t Makón és Temesvárt végezte, a bpi tudegy. hallg-ja, bölcs-ből drált, 1915. VI. 13: a csanádi egyhm. papjává szent. Nákófalván, 1916. II. 1: Temesvár-Józsefvárosban kp. és hittanár, 1918?: ppi titkár, az 1919/20. tanévben létesített m. tannyelvű józsefvárosi fiú el. isk., melynek fönntartója az általa alapított helyi Szociális Misszió Társulat ig-ja (az isk-t később átvette az egyhközs.). Hírlapíró Temesvárt, s a Temesvári Újság főszerk-je. 1925 k. elhagyta az egyh. rendet, Székelyudvarhelyt 1925: lapszerk., 1929–33: polgármester. A m. kisgazdapárt programjával Bukarestben 1932–33: Udvarhely megye parlamenti képviselője. Az Arany János Társaság tagja. – M: Lourdes csodái. 2. kiad. Bp., 1916. – Mit tartsunk a baptistákról? Uo., 1916. (Ker. kis kvtár II:6.) – Lerini Vincentius Commonitoriuma. Kz. gyanánt. Temesvár. 1917. – A csanádi egyhm. a török hódoltság után. H. é n. – Temesvárt 1917. V. 2–1918. XI?: a Temesvári Újság napilap főszerk-je, A Nap havilap ig-ja, 1922. V–XII: szerk-je is, 1921/22–1923/24: az Ifjúság (és a Die Sonne) havilap főszerk-je; a székelyudvarhelyi Hargita hetilapnak (s a vele azonos tartalmú A Nép c. lapnak) 1929: szerk-je, 1929. VIII–1931. IV: fel. szerk-je, 1936. II–IV: főszerk-je. 88

Schem. Csan. 1916:185. – Damó 1931:331. – Várady–Berey 1934:429. (a Temesvári Újság fel. szerk-je) – Monoki 1941:259. – Gulyás/Viczián XXI.