Magyar Katolikus Lexikon > R > Reudel


Reudel, Johannes de Corona (†1499): brassói plébános (1446-49). - Gazdag brassói polgárcsalád sarja. 1454. III: a bécsi egy-en kánonjogot tanult, 1454: a m. nemz. prokurátora, megszerezte a szabad művészetek magistere és 1455. X: a Baccalaureus in decretis címet. A brassói tanács és az egyh. hatóságok közötti ellentéteket egyezménnyel igyekezett elsimítani. V. László ~ kérésére erősítette meg Nagy Lajos azon okl-ét, melyben a világi és egyh. hatóságok jogkörét különválasztotta. Bécsben töbször tett diplomáciai lépéseket városa érdekében, és kapcsolatban állott mind a Hunyadi-, mind a Cillei-párttal. V. László személyesen is fogadta. 1457: Vlad Țepes havaselvi vajdánál elérte, hogy az fegyverszünetet kötött Brassóval és megújította a brassóiak keresk. kiváltságait Havaselvén. 1467: helytelenítette a szászok részvételét a Mátyás elleni lázadásban. Hivatali ideje alatt fejezték be a Szűz Mária- (Fekete) tp. építését. Kérésére 1459: V. Miklós, 1475: IV. Sixtus p. búcsúlevelet bocsátott ki az építkezés támogatására. 1472: a saját költségén öntette azt a bronz keresztelőmedencét, amely sértetlenül vészelte át 1689: a tűzvészt, és ma is a brassói Fekete tp-ban található. V.S.

Tonk 1979:254. (960.) (1449: brassói plnos; s.v. Ruedel) - Philippi 1986:157.