🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > ponyvairodalom
következő 🡲

ponyvairodalom, ponyva: tömegárusításra szánt, olcsó irodalom. - A →könyvnyomtatás elterjedése (15. sz.) óta minden korban megtalálható. Vásárokon vándorárusok földre terített ponyvákon (innen ered a neve) árusították a címlapjukon metszettel díszített, néhány lapos, témájában betyár-, pol., kalandos és szerelmi stb. történeteket. A szerző és nyomtatója nevét, a kiadás évét üzleti okokból nem tüntették föl. Rendkívül elterjedt, az írni-olvasni tudó, de alacsony szellemi színvonalon élő tömeg olvasmányigényét elégítette ki. Hatását fölismerve, a ~ ellensúlyozására, olvasói egy részének elhódítására 1848. V. 1: alapította →Fogarasy Mihály a →Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulatot, melynek feladatkörét az egész kat. irod. kiadására kiterjesztve 1852. VIII. 2: megalapították a →Szent István Társulatot, mely 2005: a hazai kat. kv-kiadás legnagyobb kiadója. Az erkölcs- és ízlésromboló ~ visszaszorítására adta ki 1886-1919: a →Népiratkák sorozatának 329 füzetét. 88

Délvidéki Szle 1944:2. sz. (Terjék László: A szegedi ponyva) - Hubay Ilona: M. és m. vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az OSZK-ban 1480-1718. Bp., 1948. - Takács Lajos: Históriások, históriák. Uo., 1958. - Ráth-Végh István: A kv. komédiája. Uo., 1967.