Magyar Katolikus Lexikon > P > plebejus népiesség


plebejus népiesség: népi népiesség. - A haladó baloldali →szómágia alkotása, az Értelmező szótár szerint „az az irodalmi irányzat, amely formai sajátosságok utánzásán túlmenően kifejezi a nép forradalmi törekvéseit is, az idillikus, romantikus, a valóságot elkendőző népiességgel ellentétben”. A →szitok-átok nyelvben az akkor ritkán használt  →magyarkodás szót helyettesítette. - 1945 után történeti szakszóként használták, szülőatyja vsz. Révai (Lederer) József (1898-1959), aki Marxizmus, népiesség, magyarság (Bp., 1948, 4. kiad. 1955) c.művében elemezte a káros irányzatokkal. - Hasonlóan hibás szóképzésű változata az egykor gyakran emlegetett népi demokrácia (= népi népuralom). Az osztályharcos idők elmúltával időnként a humoros közírásokban fordul elő. 88

MÉKSZ 1978:1000. - Kortárs 1999:23. (Czigány Lóránt)