Magyar Katolikus Lexikon > P > pistoiai egyházmegyei zsinat


pistoiai egyházmegyei zsinat, 1786. szept. 18.-28.: a →jozefinizmus megvalósítási kísérlete Toszkanában. - A barokk korszakban Itáliában nemcsak a tudományok virágoztak, hanem a →kvietizmus, majd a →janzenizmus is. Az államegyház azonban főképp Toszkanában indult fejlődésnek, ahol 1765-90: a felvilágosult Lipót főhg., II. József öccse uralkodott. Jozefinista egyházpol-ja a janzenista Scipione de Ricci pistoiai mpp-ben támogatóra és terjesztőre talált: megszüntették az →inkvizíciót, a magánmiséket, Jézus Szíve tiszteletét, a búcsújárásokat, körmeneteket, lelkigyakorlatokat és népmissziókat, a tp-okból eltávolították a képeket és szobrokat, ezzel szemben szorgalmazták a népnyelvű liturgiát, hirdették a gallikanista nézeteket, a ppi tekintélyt az Üdvözítőével tették egyenlővé, és az egyház tévedhetetlenségét a hívek közösségében látták. - Ricci pp. hívta össze a ~ot, melyen 234 pap vett részt, s 6 ülésen mindezt 57 tételbe foglalták. Lipót főhg. 1787. IV. 23: Firenzében 17 toszkanai pp-kel el akarta fogadtatni a ~ határozatait, de a pp-ök többsége az 57 javaslat közül csak néhányat fogadott el, azokat is módosításokkal. - Lipót 1790: cs. lett, Bécsbe távozott. Ricci pp-nek 1791: le kellett mondania. VI. Pius p. 1794: Auctorem fidei bullájával elvetette a ~ tételeit, aminek Ricci csak 1805: vetette magát alá. A.G.

LThK 1933. VIII:196. - Adriányi 2001.