🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pécsi székeskáptalan
következő 🡲

pécsi székeskáptalan, Szent Péter apostolfejedelem tiszteletére szentelt: I. Tört. Vsz. a →pécsi püspökség alapítása (1009) után hamarosan létrejött a dómkolostor, ahol kezdetben a knk-ok bencés szerz-ekkel élhettek együtt. A szerz-ek később a kápt-ból a közeli pécsváradi apátságba telepedtek át. - 1177: említik először (III. Béla kir-t Kozma prép. képviselte a velencei béketárgyalásokon). - A ~ a 14. sz: 40 tagból állt, a főesp-ek közül 7 volt a kápt. tagja, a szegyh. (a 13/14. sz. fordulója előtt vátyi), baranyai, tolnai, regölyi, valkói, aszúági, marchiai. 1214-: igazolhatóan →hiteleshely (vsz. 1181-től őrizte a közhitelű okl-eket). Önálló pecséthasználata 1250 u. folyamatos, a mandorla alakú pecséteken Szt Pétert v. attrib-át, a mennyország kulcsait ábrázolták. - A tatárok elől (1248-as okl. szerint) a ~ Székesfehérvárra menekült. Bertalan pp. 1251: a ~ra ruházta a Szt Bertalan-tp. kegyúri jogát a tp-hoz tartozó ispotály felügyeletével együtt. - A ~ 1306-os pp-választási jegyzőkv-e megmaradt. Az 1367: alapított →pécsi egyetemmel is szoros kapcsolatban állt a ~, elég csak az egyetem 2 tanárára utalnunk, hiszen Galvano Bettini, a kiváló dekretista javadalmazását Vilmos pp. „a pécsi egyház ~jának tanácsa és beleegyezése alapján” oldotta meg, s Rudolf prép. szintén az egyetem tanára volt. - A ~ egyik legvirágzóbb korszaka az 1460-as évekre, Janus Pannonius ppségére (1459-72) tehető. Az ekkor javadalmat nyerő ismert személyek nagy része egy-et végzett, többen az uralkodó szolg-ában álltak diplomataként, kancelláriai alkalmazottként. - Szatmári György pp-öt (1505-21) is kiváló humanisták vették körül, akik közül többeknek knk. javadalmat biztosított a ~ban. A ~ a kk-ban kiterjedt birtokhálózattal rendelkezett. - A →mohácsi csata (1526) után a ~ elmenekült, legfontosabb kincseiket és irataikat a csatatérről menekülő Báthori István nádornak adták át megőrzésre. A Habsburgokhoz csatlakozó nádor a ~ javait, köztük a pecsétet, Pozsonyba vitette. A ~ ezután visszatért székvárosába, ahol Pécs török kézre kerüléséig (1543. VIII. 20.) működött, majd irataik egy részével Sziget várába menekültek, s annak török kézre kerülése (1566) előtt Pozsonyba tették át székhelyüket. A hódoltság alatt a préposti címet használták, de ez csak a jogigény fenntartását jelezte. - 1686: Pécs felszabadulása után a ~ visszaköltözött, 1874-ig hiteleshelyként működött. 1700: engedélyt kapott pecsét készíttetésére, amit 1843. XI: m. köriratú („A Pétsi Székeskáptalan Petsétje 1843”) pecséttel váltották fel. Létszámát 1700: 6, 1806: 10 főben állapították meg. - A 18. sz: Klimó György (1751-77) igyekezett magasan képzett egyháziakkal benépesíteni a ~t, így 1750 u. megnőtt a tud-os fokozattal rendelkező knk-ok száma. Kiemelkedik közülük →Koller József nagyprép. (kortársai szerint: doctissimus prepositus), az egyhm. történetét bemutató monumentális munkájával (Koller I-VII.). - Az 1920-as évektől az utolsó mesterkanonoki stallum betöltetlen maradt. 1945 u. az utolsó 2 javadalmat nem töltötték be, 1985: azokat is visszaállították. 2004: 10 knk. stallumból 4 betöltetlen. Méltóságviselők a m. →káptalanokkal megegyezően: prépost, lector, cantor, custos. A főesp. ker-ek közül a szegyh. és a tolnai maradt ~i stallummal egybekötve. A kisprépostságot a török hódoltságot követően összekapcsolták az olvasókanonoki méltósággal. - A kk-tól saját házukban laktak a knk-ok (2004: a Káptalan és Janus Pannonius u-ban állnak), a 18-19. sz: építések, vásárlások útján újabb házak kerültek a ~ tulajdonába. 1950: mindezeket államosították. - 1749: a kápt. egyik telkén magtárat építtetett, amit 1868: katonai raktárként használtak. 1893: lebontották, s helyére kovácsolt vaskerítést, kertet létesíttek. 1925: az utca felőli pincére bejáratot építettek és kis trafikot létesítettek. A nagyobb részből hangulatos borozóban mérték a kápt. borát 1948-ig. 2004: Janus Pannonius u. 8. sz. alatt vállalati borozó és trafik. A régi pécsiek ma is Káptalani Borozónak mondják. -

II. Tagjai. 1. nagyprépostok: 1177: Kozma, 1191: Farkas, 1211-27: Péter, 1231-35: Garinus, 1254-61: Jurkó, 1262: Mikó, 1267-87: Pál, 1290-1304: Miklós, 1306: Péter, 1308-14: Kórogyi László, 1317: Egyed, 1324: Harkácsi Büki István, 1344-63: de Iudicis Vilmos, 1383: Rudolf, 1401: Garai László, 1402: Uski János, 1428: Gatalóczi Mátyás, 1438(?): Büki Basó István, 1438-45: Németi Gergely, 1445: Hangácsi Albert, 1458: István, 1459: Beckensloer Jeromos, 1460: Beckensloer János, 1465: Handó György, 1481: Nagylucsei Orbán, 1483: Asszonyfalvi Osty Miklós, 1484-1507: Laki Péter, 1521: Mihály, 1524: Brodarics István, 1526-27: Macedóniai László, 1535-44: Peregi Albert; 1648-55: Pécsy András, 1665: Méhes Pál, 1695-96: Nádasdy Miklós, 1699: Skerletz Miklós, 1699: Kazó István, 1721: Bakics Gábor, 1737: Givovics József Miklós, 1753: Fonyó Sándor, 1767: Chrisztovics Imre, 1777-90: Nunkovics György, 1792: Szányi Ferenc, 1802: Koller József, 1833: Miskoltzy András, 1844: Nádasi Tersztyánszki Imre, 1848: Juranits László, 1852: felsőőri Nagy János, 1855: Kelemen József, 1869: Sláby Ferenc, 1894: Troll Ferenc, 1906: Szeifricz István, 1922: Wurster József, 1930: Szilvek Lajos, 1934: Igaz Béla, 1935: Romaisz Ferenc, 1937: Mosonyi Dénes, 1949: Sipos István, 1958: Gebauer Miklós, 1968: Farkas József, 1979: Csigi Imre, 1988: Márton Dénes, 2001-: Werner Imre. -

2. olvasókanonokok: 1232-44: Tamás, 1247: Péter, 1259-63: Göncöl, 1265: Dénes, 1269: János, 1274: András, 1275-78: Vencel, 1283: András, 1287: István, 1294-1306: Gál, 1312: Péter, 1312: András, 1324: János, 1346-64: Valkói János, 1367: Vátyi Miklós, 1401: Pál, Simon fia, 1419-36: Rendewi Tamás, 1438: Nagyszabói Pál, 1438: Zloteg Fábián, 1438-48: Bertalan, 1453-58: Imre, 1461: Péter, 1462-72: Imre, 1478: Garázda Péter, 1483: Mohorai Vidfy Miklós, 1485: István, 1487-99: Nagyvátyi Albert, 1503: Turoni Kelemen, 1506: Neszmélyi Antal, 1506: Sasvári Péter; 1698: Viza János, 1700-15: Ravasz István, 1724: Kapucsi György, 1730: Smakercz Péter Miklós, 1734: Conta Jenő, 1739-52: Fonyó Sándor, 1754: Chrisztovics Imre, 1767: Dezeritzki Ország András, 1775: Wittmann József, 1776: Nunkovics György, 1777-90: Szányi Ferenc, 1792: Koller József, 1802: Paffán Ignác, 1803: Petheő József, 1810: Benitzki János Károly, 1818-23: Vizer Bálint, 1831: Miskoltzy András, 1832: Nádasi Tersztyánszki Imre, 1844: Juranits László, 1848: felsőőri Nagy János, 1852: Kelemen József, 1855: Farkas József, 1859: Daróczy Zsigmond, 1869: Jónás József, 1870: Fesztl Károly, 1893: Troll Ferenc, 1894: Zsinkó István, 1899-1906: Dobszay Antal, 1906: Walter Antal, 1917-23: Hánny Gábor, 1930: Igaz Béla, 1934: Romaisz Ferenc, 1935: Mosonyi Dénes, 1937-53: Hanuy Ferenc, 1965: Farkas József, 1968-73: Kocsis László, 1977: Csigi Imre, 1979: Horváth János, -2002: Pohly János, 2003-: Kneip István. -

3. éneklőkanonokok: 1217: Lőrinc, 1232-35: György, 1239-51: Jurkó, 1255: Tristan, 1260: Henrik, 1262-63: Pál, 1265: Rudolf, 1275: János, 1278: Demeter, 1283: Tristan, 1287-96: István, 1303-17: Miklós, 1322: István, 1324-25: Pál, 1328-38: Miklós, 1341-45: Pál, 1351: Zágrábi Miklós, 1358: Alexius, Gergely fia, 1359-71: Szentmártoni János, 1382: Péter, Ferenc fia, 1383: László, 1387-96: Miklós, Márton fia, 1398: Henrik, 1401: Miklós, 1407: Szigfrid, 1409: Csáki János, 1411: Szerémi István, 1424: János, 1430-53: Kovácsszénai András, 1455: Szegedi Miklós, 1472-74: Besenyői Miklós, 1482-87: Máté, 1495: Imre, 1499: Gibárti Keserű Mihály, 1503: Máté, 1513: Balbi Jeromos, 1518: Vinográdi Máté, 1518: Mátyás, 1537: Harsányi Illés, 1537: Szentgyörgyi István; 1700: Fürstenbuch Ferenc Gottfrid, 1711-21: Kapucsi György, 1730: Bohus Imre, 1739-67: Smakercz Péter Miklós, 1775: Dezeritzki Ország András, 1788: Mitterbacher Dániel, 1824: Juranits Antal, 1831-42: felsőőri Nagy János, 1848: Kelemen József, 1852: Farkas József, 1855: Daróczy Zsigmond, 1859: Král József, 1864: Vörös Mihály, 1867: Jónás József, 1869: Fesztl Károly, 1870: Troll Ferenc, 1894: Dobszay Antal, 1899: Szeifricz István, 1906: Hánny Gábor, 1917: Pozsgay József, 1921: Igaz Béla, 1930: Mosonyi Dénes, 1935: Hanuy Ferenc, 1937-52: Komócsy István, 1965: Kocsis László, 1968: Erdélyi Gyula, 1975: Csigi Imre, 1977: Horváth János, 1979: Fényi Sándor, -2001: Werner Imre, 2001: Kneip István, 2003-: Horváth István. -

4. őrkanonokok: 1217: György, 1231: Péter, 1232-35: Sica (Sixtus), 1239-56: Theodor, 1259: András, 1275-78: Tamás, 1283: Dénes, 1294-96: Miklós, 1303: Demeter, 1307: Miklós, 1310-17: Lőrinc, 1320: Pál, 1324-25: Gergely, 1328-38: Péter, 1341-51: György, 1356-59: György, 1371: Péter, 1383-87: Kelemen, 1391-93: Mihály, 1395: Cserkúti György, 1431: Cserdii Imre, 1433: Németi Gergely, 1438: Kapronczai Péter, 1445: Kornis Mihály, 1453-56: Maravizai Barnabás, 1458: kövesszarui Gosztonyi Tamás, 1485-99: Izsépi János, 1503: Bodó Miklós, 1512: Mihály, 1517: Budai Kakas János, 1704: Kapucsy György, 1711: Glavinics Sebestyén, 1719-20: Bakics Gábor, 1724: Bohus Imre, 1730: Givovics József Miklós, 1733: Findnich Miklós József, 1737-62: Domsics Mátyás, 1768: Petheő József, 1802: Paffán Ignác, 1831: Foith Henrik, 1833-44: Csausz István, 1848: Rihmer Félix, 1852: Vörös Mihály, 1864: Jónás József, 1867: Gottliebovich Pál, 1869: Troll Ferenc, 1870: Baán József, 1883: Girk Alajos, 1893: Zsinkó István, 1894: Szeifricz István, 1899: Walter Antal, 1906-17: Pozsgay József, 1920: Döbrössy Alajos, 1924: Mosonyi Dénes, 1930: Romaisz Ferenc, 1934: Hanuy Ferenc, 1935: Komócsy István, 1937-50: Koch Ede, 1972: Gábor Károly, 1975: Horváth János, 1977: Fényi Sándor, 1979: Brenner Ferenc, -2001: Kneip István, 2001: Horváth István, 2003-: Varga László. -

5. kisprépostok: 1217: Lodomér, 1303-13: Dénes, 1320: Miklós, 1333: Tamás, 1334: Joachim, 1335-42: Pál, 1344-46: Garai János, 1377: Eberhard, 1390-1414: Péczi András, 1426-27: Korponai János, 1441: Kálnói András, 1445: Glowinoi Pál, 1461: Mohorai Vidfy Miklós, 1463: Pozsegavári Gergely, 1475-78: Demeter, 1492: Tamás, 1495: János, 1511: Herendi Miklós, 1517-22: Herendi Miklós, 1538: Cheley Gábor, 1540-42: Tamás. -

6. szegyh. (korábban vátyi) főesp-ek: 1217: Jakab, 1249: István, 1318: István, 1332: Péter, 1333-38: János, 1356: Péter, 1367-77: Miklós, 1382-93: Imre, Miklós fia, 1395: Kilencedes Tamás, 1406-36: Tinódi János, 1438-50: Maravizai Barnabás, 1453-62: Kornis Mihály, 1467: Demeter, 1470-1503: Gergely, 1507-25: Atádi Márton, 1536: Miklós; 1806-18: Vizer Bálint, 1831: Nádasi Tersztyánszki Imre, 1833: Csausz István, 1833: Tomits Ferenc, 1836-42: Juranits László, 1844: Bentzenleitner Ferenc, 1848: Farkas József, 1852: Daróczy Zsigmond, 1855: Král József, 1859: Peitler Antal, 1859: Jónás József, 1866: Gottliebovich Pál, 1867: Sláby Ferenc, 1869: Baán József, 1870: Girk Alajos, 1883: Pollák János, 1885: Zsinkó István, 1893: Dobszay Antal, 1894: Walter Antal, 1899: Lechner János, 1901: Szeredy József, 1917: Wajdits Gyula, 1920: Szilvek Lajos, -1930: Romaisz Ferenc, 1931: Hanuy Ferenc, 1934: Komócsy István, 1935: Koch Ede, 1937-48: Sipos István, 1968: Csigi Imre, 1975-77: Fényi Sándor, 1979-90: Hergenrőder Miklós, 2001: Horváth István, 2003-: Garadnay Balázs. -

7. baranyai főesp-ek: 1217: Lodomér, 1296: Pál, 1314-20: Egyed, 1332: Joachim, 1335: Pál, 1351-53: Márton, 1360: Márton, 1365-69: János, 1371-77: Plaueni Konrád, 1383: Rogerius de Cavazis, 1408-18: László, 1421-35: Szekcsői János, 1439-43: Egerszegi György, 1445-51: Basthonyai János, 1453-55: Barnabás, 1457: Garai Pál, 1458-64: Miklós, 1467-75: Isztrói István, 1478: Máté, 1483-87: István, 1493: Gyarmati István, 1495: Pál, 1499-1503: Tamás, 1516-20: Macedóniai László; 1721: Kazó István. -

8. tolnai főesp-ek: 1217: János, 1239: Tumpinus, 1295-1305: Péter, 1309: Szebeni Rufinusz, 1319-25: Dénes, 1333: Benedek, András fia, 1341: Olvir András, 1344-61: Casocti Miklós, 1363: Modrusi György, 1367-74: István, 1382-87: Pál, 1393-1411: András, Demeter fia, 1415-31: János, Fülöp fia, 1434: Egerszegi György, 1438-72: Dénes, 1478-87: Dombai Imre, 1495: Bodó Miklós, 1497-1504: Tolnai János; 1710: Fürstenbuch Ferenc Gottfrid; 1824: Meichlbeck György, 1831: Csausz István, 1833: Tomits Ferenc, 1833: Juranits László, 1835: Bentzenleitner Ferenc, 1844: Kelemen József, 1848: Vörös Mihály, 1852: Král József, 1855: Peitler Antal, 1859: Jónás József, 1859: Gottliebovich Pál, 1867: Fesztl Károly, 1869: Girk Alajos, 1870: Pollák János, 1883: Zsinkó István, 1885: Dobszay Antal, 1893: Szeifricz István, 1894: Lechner János, 1899: Szeredy József, 1901: Hánny Gábor, -1917: Wajdits Gyula, 1917: Döbrössy Alajos, 1920: Igaz Béla, 1924: Hanuy Ferenc, 1931: Komócsy István, 1935: Sipos István, 1937-48: Gebauer Miklós, 1950-64: Hajós György, 1968-75: Horváth János, 1977: Brenner Ferenc, 1979: Márton Dénes, 2001: Varga László, 2003-: Gesztesy András. -

9. regölyi főesp-ek: 1217: János, 1260: Jakab, 1333-35: János, 1338-39: János, 1353: Lukács, 1367-69: Péter, 1371-77: Imre, Miklós fia, 1383-84: Swessai Péter, 1387-89: Miklós, Márton fia, 1391: Garázda János, 1404: András, 1405: György, 1409: Simigyrus, 1411-35: György, 1438-43: Calstroph Gáspár, 1445: Mihály, 1447-48: Bálint, 1458-87: Beremendi János, 1495: Albert, 1499: László, 1503: Miklós. -

10. valkói főesp-ek: 1217: Péter, 1318-24: András, 1333-35: Péter, 1352-54: János, 1367-77: János, 1382: György, 1383-87: Cremonai Miklós, 1391 e. Jecozai Henrik, 1393: László, 1393: András, 1397-1418: Márton, János fia, 1421-23: Rayman Erhard, 1430-31: János, 1434 e. Zólyomi Benedek, 1434: Herard, 1435-47: Barnabás, 1453-55: János, 1458: Mihály, 1462-78: Balázs, 1481-87: Devecseri Péter, 1495-1512: Balázs. -

11. aszúági főesp-ek: 1309: Péter, 1332 e. András, 1332-41: János, 1346-64: Valkói János, 1367-87: Benefac Balázs, 1392: Galván, Bertalan fia, 1393: Miklós, Lőrinc fia, 1401-11: Péter, Tamás fia, 1413: Rendewi Tamás, 1419-23: Sienai János, 1430-36: Bertalan, 1438: Maravizai Barnabás, 1438-53: Balázs, 1455: Gergely, 1458-70: György, 1472: Péter, 1478: Dúlházi János, 1485-87: Pál, 1495-99: Turoni Kelemen, 1503: Albert. -

12. marchiai főesp-ek: 1217: János, 1308: Gergely, 1334-42: Márton, 1349: János, 1368-83: János, 1387: Gergely, 1390-1418: Sztárai Benedek, 1421-23: Mihály, 1430: Barnabás, 1435-48: Bácsi Simon, 1451: Garai Pál, 1453-62: Bálint, 1467-87: Kelemen, 1495-1503: Piski János. -

13. mesterkanonokok: 1290: Fülöp, 1290 k. Németi Miklós, 1300: László, 1300-08: Kórogyi László, 1307: Gál, 1308: Miklós, Tamás, 1309: Szebeni Rufinusz, 1313: Miklós, 1314: Benedek, 1319: Damján, 1321: Csama, Tamás fia, 1322: Péter, 1323-25: János, 1323-32: Lóránd, 1330-36: Eszéki Miklós, 1330-43: Aradi Péter, 1331: Miklós, Donát fia, 1331-44: Casocti Miklós, 1332: Domokos, István, Mihály fia, Fekete János, János, Guebch fia, Pál, Fekete Péter, Szászi Péter, Zayi Péter, 1332-46: Noki Mihály, 1333: Legreti Péter, Tamás, 1333-43: István, 1333-46: Miklós, 1335-43: Tamás, János, 1336: János, Pál fia, 1338-39: Fülöp, 1339-58: Pozsegai Demeter, 1339: Tamás, 1340: Balázs, Péter fia; Vilmos, Gibert fia, 1341-44: Szekcsői János, 1342: Jakab, Simon fia, László, Miklós bán fia, Mihály, 1343: Gál, Benedek fia, 1343: Imre, 1343-61: Szerémi Demeter, 1344: Gál, János, Jakab fia, 1347: Balázs, 1352-1355: Veszprémi Demeter, 1352-68: Montilioi Péter, 1353: Vörös István, 1353-57: Csehi Bereck, 1354: János, 1354-58: Fraknói János, 1356: Péter, 1356-59: Bereck, Lukács fia, 1356-59: Demeter, László, 1356-60: Nyitrai János, 1356-84: István, 1356-93: Domokos, Orbán fia, 1358-59: Szentmártoni János, 1359-65: Gál, Bálint fia, 1360: Skultéti Konrád, 1362: Spalatói Duxinus, 1363: György, 1363-64: Demeter, 1363-78: Devecseri Miklós, 1363-80: Pál, 1364-69: Domokos, 1366: Ganselmus Rudensis, 1369: Miklós, László fia, 1369: Oslnai Kelemen, 1369-71: Czudar Imre, 1371-90: Oroszi István, 1372: Konrád, Armand fia, 1372-73: Bachensteini Albert, 1372-83: Rudolf, 1373: Znojmoi János, 1373-75: István, 1374-82: István, Domokos fia, 1374-88: Pozsegai János, 1377: István, 1378: Jakab, 1379-80: Mihály, 1380: Szláv Domokos, 1381-83: Helfensteini Lajos, 1381-98: Pál, 1382: András, 1382: Barnabás, 1383: Bojai Gergely, 1383: Cepthi János, 1383-89: Rogerius de Cavazis, 1385: Kassai Péter, 1387: András, 1389: András, Márton fia, 1389-93: Miklós, Lőrinc fia, 1389-94: Szilveszter, 1390: Miklós, Márton fia, 1391-96: Zdenci Demeter, 1391-97: Márton, János fia, 1392: Miklós, Balász fia, 1393: Péter, Márk fia, 1394: János, Tamás fia, 1394: Saltéti János, 1394-1402: György, János fia, 1395: György, 1395: János, Jakab fia, 1395: Töttösi Benedek, 1395-98: Szekcsői György, 1395-1402: Rendewi János, 1395-1407: Pécsváradi János, 1396: Benedek, Balázs fia, Prágai János, 1397: Zenthjanuspallyai Pál, 1397-1400: Mirabilis András, 1397-1404: Gergely, 1398: János, Demeter fia, 1398-1407: Fekete Demeter, 1399: Csúti János, János, 1399-1400: Demeter, 1400: János, János, Pásztói László, 1400-02: János, Mihály fia, 1400-03: Péter, 1401: Matucsinai Demeter, Sánta István, Tamás, Mátyás fia, Tamás, Miklós fia, Újlaki István, 1402: Dubicai Pál, János, Parvi Imre, Péter, Bereck fia, 1404: Gerard, Jakab, Mihály fia, 1405: Pécsi László, 1405-11: Szerémi István, 1406: Benedek, Márton, Imre fia, 1407: Kozári János, 1407-11: Illés, Tamás fia, 1408 e. István, Pál, 1408-09: György, 1409-10: Gáspár, 1409-11: Fa Mátyás, 1410: Lénárt, Sebestyén fia, Szekcsői Lukács, 1410-21: Szekcsői János, 1411: Mohácsi Mihály, 1411-39: Fábián, 1412: János, Tamásfalvi Miklós, 1412-21: Szászi János, 1412-27: Arnheiminek nevezett Hueveni Goeswin, 1413: Mátyás, 1414: Sienai Miklós, 1416-25: Korponai János, 1418: Budai Jakab, Demeter, Miklós fia; Gál, Pál fia; Imre, 1418: Simon, 1419-46: Sienai János, 1420: Bélai Miklós, 1422-25: István, 1423: Cserkúti Mihály, 1425: Benedek, 1425-30: Kovácsszénai András, 1426: László, 1429-30: Regensburgi Erhard, 1429-32: Pordányi Márton, 1430: Berekali András, 1431 e. Teodor, 1434: Miklós, 1437: Somodori Mihály, 1437-39: Tapászi Pál, 1441: Alemanniai Vilmos, 1441: Márton, 1442: Miklós, Mohácsi Mihály, 1443: Benedek, Demeter, 1444: Bothfalvai Péter, 1444-64: Mihály, 1445: Bogykai Kelemen, Kolozsvári Jakab, 1445-50: Albert, 1446: Garai Kelemen, 1448: Benedek, Borusi János, 1449: Kelemen, 1451-60: Mátyás, 1451-69: Teremhegyi Gál, 1452: Erdődi Márton, 1454: Tomiczai Pál, 1455: Pipowoi András, 1458: Péter, 1459: Nagyvátyi Barnabás, Pesti Márton, 1460: Benedek, 1460-91: Turoni Mihály, 1461: Boldizsár, János, Orbán fia; Orbán, János fia; 1461-63: Bácsi János, 1462-67: János, 1462-74: Óvári Egyed, 1463-67: Pozsegavári Gergely, 1463-89: Nagyvátyi Kelemen, 1467: János, János fia, Nyiry Tamás, Pathi Török Mihály, 1467-1503: Bajoni István, 1468: Nagenghi Mihály, 1469: Fábián, Pécsi Dénes, Szegedi Boldizsár, 1470: Sartor Demeter, 1470-77: Telegdi János, 1471-72: Odi Keserű Bertalan, 1472: Demeter, Pápai Ambrus, 1473 u. Gergely, 1474: Kisrévi Bertalan, 1474-84: Péter, 1478: Balázs, Kecskeméti Albert, Sárogi István, 1479: Pozsonyi Stab Farkas, Szentgyörgyi Demeter, 1482-96: Albert, 1484: Pécsi Tamás, 1485-87: Feketi Mihály, 1487: Bertalan, Miklós, 1487-89: Nekcsei Márton, 1488: György, 1488-94: Mátyás, 1488: Lukács, 1489: Mekcsei György, Wyzasi Pál, 1489-97: Tolnai János, 1492: Antal, György fia, Escheri János, 1493-1508: Kaproncai András, 1494: Keserőlaki Mihály, 1494-1517: Stek János, 1495: Orjawai Miklós, 1495-1507: Kesztölci Mihály, 1499: Cinzius Antal, 1499-1500: Pannoniai Ferenc, 1501: Gosztonyi Lőrinc, Szentegyedi Albert, 1507: Máté, 1509 e. Bodrogi Fülöp, 1509-12: Sienai Zergardis Fülöp, 1512: Skót Menyhért, Szentgyörgyvári Mihály, 1512-16: Hagymási Bálint, 1512-17: Budai Kakas János, 1516-20: Macedóniai László, 1516-21: Oláh Miklós, 1517-24: Brodarics István, 1526: Odi Mihály, 1527: Nádasdy Péter, N. Éliás, 1532: Tárdai Mihály, 1532-42: János, 1537: Szentgyörgyi István, 1540: Simontornyai Gergely, Tamás, 1563: Mindszenty Ferenc. - 1687: Viza János, 1698: Morisz István, Rorsz Bálint, 1698-1719: Kapucsi György, 1700-04: Trauth Ernő, 1700-11: Glavinics Sebestyén, 1700-04: Horváth György, 1704-16: Antonelli Bertalan, 1705-16: Huin Ferenc Ágoston, 1715-18: Peitsits Kristóf, 1715-50: Conta Jenő, 1717-18: Bakics Gábor, 1717-18: Platz Bertalan, 1718: Bittner Gáspár, 1719-21: Bohus Imre, 1719-30: Smakercz Péter Miklós, 1721-22: Nesselrod Ferenc Ferdinánd, 1723-25: Reinprecht Antal József, 1725-62: Givovics József Miklós, 1728-68: Domsics Mátyás, 1730-39: Fonyó Sándor, 1738-48: Guttierez János, 1739-48: Kapuváry Márton, 1749-66: Fodor István, 1750-53: Chrisztovics Imre, 1750-56: Bogdanics Jakab, 1757-65: Dezeritzki Ország András, 1762-17: Krtizza Máté Ferenc, 1762-69: Petheő József, 1765: Erdeődy András, 1766-73: Szemenits Ferenc, 1768-72: Andrási László, 1768-75: Wittmann József, 1773-76: Nunkovics György, 1773-77: Szányi Ferenc, 1773-88: Mitterbacher Dániel, 1775-92: Koller József, 1776-89: Agyich István, 1777-88: Hersching Dániel Joachim, 1790-96: Szalágyi István, 1790-1817: Beniczky Károly János, 1793-1805: Kovárszky Márton, 1797-1805: Keszthelyi György, 1802-07: Esterházy László, 1806-15: Zsivits Máté, 1806: Vizer Bálint, 1806-24: Juranits Antal, 1810-21: Korbélyi Mihály, 1810-25: Bésán Ignác, 1812-24: Meichlbeck György, 1822-29: Kolb Konrád, 1825-31: Miskoltzy András, 1825: Paffán Ignác, 1825-31: felsőőri Nagy János, 1825-31: Foith Henrik, 1831: Grotzki István, 1831-33: Tomits Ferenc, 1831-35: Némethi János, 1831-36: Juranits László, 1832-44: Kelemen József, 1833-39: Aigl Pál, 1833-47: Bentzenleitner Ferenc, 1835-48: Rihmer Félix, 1836-58: Farkas József, 1840-48: Vörös Mihály, 1845-50: Ranolder János, 1848-52: Daróczy Zsigmond, 1848-52: Peitler Antal, 1850-59: Jónás József, 1851-59: Gottliebovich Pál, 1852-67: Virág Mihály, 1857-66: Klivényi Jakab, 1859-63: Szalay Antal, 1859-67: Sláby Ferenc, 1862-69: Troll Ferenc, 1866-69: Fesztl Károly, 1866-69: Baán József, 1867-69: Girk Alajos, 1867-70: Pollák János, 1870-72: Saághy Lipót, 1870-85: Dobszay Antal, 1870-83: Zsinkó István, 1871-79: Anker Hugó, 1874-93: Szeifricz István, 1880-88: Laubhaimer Ferenc, 1883-94: Walter Antal, 1885-94: Lechner János, 1888-99: Szeredy József, 1893-1900: Hánny Gábor, 1894-1911: Spies János, 1894-: Pozsgay József, 1899-: Wurster József, 1901-02: Kelemen László, 1902-: Wajdits Gyula, 1912-17: Streicher József, 1917-23: Mosonyi Dénes, 1905-17: Döbrössy Alajos, 1917-18: Glatt Ignác, 1918-36: Rézbányay József, 1920: Igaz Béla, 1923-29: Beck Lajos, 1923-24: Hanuy Ferenc, 1923-31: Komócsy István, 1931-35: Koch Ede, 1931-35: Sipos István, 1934-37: Gebauer Miklós, 1935-38: Kővágó Péter, 1936-48: Jakab Béla, 1937-55: Lajos Gyula, 1938-44: Kiss Lajos, 1946-50: Hajós György, 1948-65: Piliván Mihály, 1949-65: Farkas József, 1950-65: Kocsis László, 1965-68: Erdélyi Gyula, 1971-75: Görgényi Béla, 1968-75: Fényi Sándor, -1978: Nagy Béla, -1978: Várkonyi János, 1968-72: Csigi Imre, 1968-75: Fényi Sándor, 1975-77: Brenner Ferenc, 1977-79: Márton Dénes, 1978-79: Hergenrőder Miklós, 1979-: Pohly János, 1991: Bán Endre, 1991: Bíró László, 1991: Dörnyei István, 1994-: Horváth István, 1994-: Kneip István, 1994-: Varga László, 1994-2001: Werner Imre Fedeles Tamás

Káptalani Közgyűlési Jegyzőkönyvek I-XXXV. Pécsi Káptalani Levéltár. - Koller I-VII. - Koller 1804. - Aigl, Paulus: Historia brevis venerabilis capituli cathedralis ecclesiae Quinque-Ecclesiensis a prima ejusdem origine usque finem anni 1838. Pécs, 1838. - Brüsztle I-IV. - A Janus Pannonius Múz. Évkv-e 1956. Pécs, 1956:31. (Petrovich Ede: Adatok a Pécs, Káptalan u. 2. sz. ház történetéhez) - Baranyai Helytörténetírás 1981. (Timár György: Pécs egyh. társadalma Károly Róbert korában) Uo., 1982:13. - Petrovich Ede: A pécsi káptalani házak. Uo., 1983. (Történettudományi sorozat, Dunántúli dolgozatok [C]) - Koszta László: A ~ hiteleshelyi tevékenysége 1214-1353. Uo., 1998. (Tanulm-ok Pécs történetéből 4.) - Pécs a törökkorban. Szerk. Szakály Ferenc. Uo., 1999:163. (Timár György: A pécsi címzetes [választott] pp-ök birtokmegőrző törekvése a török hódoltság idején) (Uaz 7.) - Pécs szerepe a Mohács előtti Mo-on. Szerk. Font Márta. Uo., 2001:103. (Fedeles Tamás: A pécsi kápt. személyi összetétele a hiteleshelyi okl-ek tükrében 1354-1437) (Uaz 9.) - A Pécsi Bazilika Szt Péter és Szt Pál székeskáptalanjának statútuma. Uo., 2003. - Fedeles Tamás: A ~ személyi összetétele a későközépkorban (1354-1526). Pécs-Szeged, 2004. (Kz. PhD-dissz.)