🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pápai ügyiratok
következő 🡲

pápai ügyiratok (lat. acta romanorum pontificum): kettős értelemben használt egyházjogi fogalom. - 1. írásbeli döntések, melyek révén a →pápa az egész Egyházra vonatkozó kormányzó hatalmát gyakorolja. Tartalmilag hittani v. egyházfegyelmi jellegűek, noha ez a 2 szempont nem mindig választható el teljesen. Elnevezésük kibocsátásuk formája, körülményei, tartalmuk, kötelező erejük szerint: →apostoli levél, →breve, →bulla, →decretalis, →dekrétum, enciklika, →motu proprio, →rescriptum. A ~ a legkorábbi időktől szerepelnek a kánonjogi gyűjteményekben (→egyházjog története), a dekretális gyűjteményekben kizárólag ezek találhatók. A 16. sz-tól a ~t →bulláriumnak nevezett gyűjt-ekben adták ki. Jelenleg az új ~at többnyire az →Acta Apostolicae Sedisben teszik közzé, de folyamatosan dolgoznak a régi ~ modern kiadásán is. - 2. ~nak nevezhetők az →Apostoli Szentszék hatóságai által kiadott hittani vagy egyházfegyelmi jellegű okmányok is. A legfontosabbak szintén az Acta Apostolicae Sedisben jelennek meg. A régebbiek a kibocsátó szervek intézkedéseit tartalmazó külön gyűjt-ekben kerültek kiadásra. - Kiadásait ld. az egyes műfajoknál. E.P.

DDC I:166. - LThK I:116. - Stickler 1950:14, 299. - Bánk 1960:209, 198. - HDIEO XV/1:19, 30.