🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pyrker
következő 🡲

Pyrker János László, felsőőri, OCist (Nagyláng, Fejér vm., 1772. nov. 2.-Bécs, 1847. dec. 2.): pátriárka, érsek. - Apja uradalmi tiszttartó; tanárai a székesfehérvári gimn-ban →Ányos Pál és →Virág Benedek voltak, akik fölismerték növendékük tehetségét. Pécsett, majd Budán tanult tovább. Egy szicíliai gr. mellett titkári állást vállalt, aki magával vitte Olaszo-ba. Abbahagyván utazásait 1792. X. 18: Lilienfeldben belépett a ciszt. r-be. 1796: pappá szent., a konvent pénzügyeit rendezte, 1807: türnitzi plnos, 1811: lilienfeldi prior, 1812: uo. apát. 1819. IV. 18: szepesi mpp., mint ilyen tanítóképzőt alapított. 1820. X. 2: velencei pátr., 1821: dalmát prím. és cs. titkos tanácsos, 1827. IV. 9: egri érs., ahol hamarosan tanítóképzőt alapított. Isk-kat szervezett, és fölépíttette az egri klasszicista szegyh-at. 1844. XII. 24: a MTA tb. tagjává választotta. Kezdetben tört. szj-okat, utóbb ném. verseket is írt. - Az →egri főszékesegyház értékes műalkotásait, a fő- és mellékoltárok festményeit ~ saját magánpénztárából fizette ki. Végrendeletében a műv. munkák folytatását kápt-jára bízta. Szívét egy leforrasztott urnába zárva a szegyh. kriptájában helyezték el kívánsága szerint, mert mint mondotta: „Egerért dobogott az, legyen az egrieké”, holttestét a lilienfeldi apatság sírkertjében helyezték örök nyugalomra. - Írásai m-ul: Pázmány Füzetek (1855-56). - Fm: Historische Schauspiele. Wien, 1810. - Tunisias. Ein Heldengedicht in zwölf Gesangen. Uo., 1820. - Perlen der Heiligen Vorzeit. Ofen, 1821. (A szent hajdan gyöngyei c. m-ra ford. Kazinczy Ferenc, 1830) - Rudolph von Habsburg. Ein Heldengedicht in 12 Gesangen. Wien, 1825. - Oesterreich. Ein Volkshymne. Salzburg. 1842. - Bilder aus dem Leben. Leipzig, 1842. - Legenden der Heiligen auf alle Sonn- und Feiertage des Jahres. Wien, 1842. - Lieder der Sehnsucht nach den Alpen. Stuttgart, 1846. - Kéziratban: (az egri Érs. Kvtárban): Aesthetik, alkalmi- és sztbeszédek (összesen: 173 - 1 lat., 26 m., 15 ol. és 137 ném.). - Szepesi széke 1822: üres, utóda 1823. III: Bélik József, Egerben 1848. VI. 25: Lonovics József. 88

Mendlik 1864:111. (1818-21: szepesi pp.), 99. (1827-47: egri érs.) - Gams 1873:378. (4.) (1819. IV. 18-1820. X. 2: szepesi pp.), 793. (34.) (1820. X. 2-1827. IV. 9: velencei pátr.), 368. (1827. IV. 9-†1847. XI. 3: egri érs.) - M. Sion 1888:782. - Koncz 1892:200. - Pallas XIV:299. - Kaunitz Lajos: ~ élete és művei. Bp., 1896. - Zivuska Jenő: ~ élete és művei. Besztercebánya, 1904. - Szinnyei XI:285. - Heves vm. 1910:396. - Benkóczy Emil: P. első m. tanítóképzője. Eger, 1924. -: P. Ifj. színjáték. (Az első m. tanítóképző megalapítása) Uo., 1928. - KL IV:45. - Vita Academica 1934/35:1/2. sz. (Ficsor József: P. J. L.) - Czigler Ábel: Felső-Eőri ~. Bp., 1937. - Horváth János: Kisfaludy Károly és íróbarátai. Uo., 1955. - MIL II:532. - MÉL II:453. - MTA tagjai 1975:277. - ~ Emlékkönyv. Szerk. Hölvényi György. Eger, 1987.