🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Prikoszovich
következő 🡲

Prikoszovich Endre (Füles, Sopron vm., 1888. nov. 9.-Győr, 1946. okt. 9.): kanonok. - A soproni és a győri bencés gimn-ban tanult, 1906: éretts. A teol-t Győrött végezte, már szubdiákonusként a győri árvaház tanulm. felügy-je (1920. VI-ig). 1911. VI. 29: pappá szent., a győr-gyárvárosi el. isk. és az orsolyita p. leányisk, az I. vh. idején a győri főreálisk., a fiú- és leány felső keresk. isk. hitoktatója és a vasúton szállított sebesültek lelki gondozója. 1919: a kommunisták mint ellenforradalmárt letartóztatták. 1920. VII. 19-1946(?): a Rákócziánum (középisk. fiúinternátus) ig-ja. 1921/26: a győri f. keresk. fiúisk. hittan és mennyiségtan tanára, 1921/22: a győri közigazg. tanf. horvát nyelvi előadója. - A kat. autonómia főjegyzője, a →Foederatio Emericana ceremoniáriusa. - 1913-22: a Naše Novine horvát hetilap szerk. kiadója. 88

Schem. Jaur. 1918/47. - Palatinus 1931:136. Arck. - Diós 1999:175. (2916.) - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)