🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Prikkel
következő 🡲

Prikkel Marián Lajos, réthei, OSB (Csém, Komárom vm., 1871. aug. 19.-Balatonfüred, 1925. nov. 19.): gimnáziumi tanár. - A középisk-t Esztergomban és Győrött, a teol-t Pannonhalmán végezte, 1890. VIII. 1: lépett a r-be, 1895. VI. 29: ünn. fog-at tett, 1896. VI. 28: pappá szent., Bpen m-lat. szakon tanári és bölcs. dri okl-et szerzett. 1896: Sopronban, 1900-05: Pápán gimn. tanár, 1900-04: kvtáros is, 1906: hitelemző Zalaapátiban. 1907: gimn. tanár Esztergomban, 1919-25: Győrött, ahol 4 é. át a Győri Szabadegy. vez-je. A hazai tud. tánckutatás úttörője s a népi táncmozg. megalapozója. - 1925: a SZIA III. o. tagja. - M: A Pray-codex. Bp., 1903. - A nyelvészet. Pápa, 1904. (Klny. Pápai bencés gimn. 1903/04. értes.) - A m. táncnyelv. Nyelvészeti és népr. tanulm. Bp., 1906. (Nyelvtud. Társ. kiadványai 6.) - Csuzy Zsigmond szavai. Szótört. tanulm. Uo., 1909. (Nyelvészeti füz-ek 59.) - Sándor István nyelvtud-a. Uo., 1909. (uaz 60.) - A magyarság táncai. Uo., 1923. (M. Népr. Társ. kvt-a 1.) - A Soproni Napló és a Heti Szle b. munk.; 1900(?)-1913. IV. 5: a Pápai Hírl. szerkesztőségének b. tagja; 1916. X. 10-1919. III: az Esztergom és Vidéke fel. szerk-je. 88

Szinnyei XI:153. - Barthos-Csetri 1923/24. - SZIA tagajánl. 1925:9. - EPhK 1926. (Gálos Rezső) - Pannonhalmi Szle 1926. - Balogh 1941:43. - Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:65. (175.) - Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:15. (29.) - MNL IV:344. (s.v. Réthei Prikkel M.) Arck. - PN 1987:135. (1036.) - Gaál 1987:122.