Magyar Katolikus Lexikon > P > Polgár


Polgár, 1993: város, Hajdú-Bihar m.: 1. esperesség az egri főegyhm-ben, 1993. V. 31-től a debrecen-nyíregyházi egyhm-ben. Plébániái: Egyek, Rakamaz, Tiszavasvári. - 2. plébánia. 1234: Palgar. 1727: alapították. 1748: fölszentelt tp-a helyett a mai Nagyboldogasszony-tp. 1858: épült. Org-ját (2/22 m/r) 1973: Erdősi József és Gonda Nándor építette. Harangjait 1927: 120, 95, 70 cm átm. Walser Ferenc öntötte. Anyakönyvei 1751-től. Kegyura 1880: az egri kápt. - Filiái 2003: Tiszadob, Tiszagyulaháza, Újtikos. - Plébánosai: 1751: Litkei Máté, 1759: Takács József, 1765: Csepregi János, 1775: Domencsics Mihály, 1797: Tóth József, 1803: Nagy Gábor, 1811: Frim János, 1819: Bakay Ignác, 1826: Veszelka István, 1832: Makay Bertalan, 1843: Nagy Balázs, 1852: Eperjesi Ferenc, 1888: Bányász Sándor, 1900: Petrovics Gyula, 1903: Frank Károly, 1927: Kiss Péter, 1945: Harsányi József, 1947: Tajti Lajos, 1965: Szily Jenő, 1968: Buth Sándor, 1987: Somogyi János, 1993: Tóth Béla. - Lakói 1840: 4010 r.k., 1 ev., 1 ref., 20 izr., össz. 4032; 1910: 9847 r.k., 134 g.k., 11 ev., 3908 ref., 475 izr., össz. 14.375; 1940: 13.513 r.k., 242 g.k., 16 g.kel., 13 ev., 832 ref., 488 izr., 63 egyéb vall., össz. 15.167; 1983: össz. 9237; 2003: 4871 r.k., 158 g.k., 800 ref., össz. 8373. - 1948: 23 tanerős r.k. ált. isk-jában 951 tanuló. - 3. A Miasszonyunkról nev. Kalocsai Iskolanővérek 1928-50: óvodát és elemi isk-t vezettek. Tóth Béla

Patay 1982. - Soós I:404. - Györffy III:126. - MKH 1995:821. - MKA 2000:446. - Schem. D-Ny. 2003:26, 183.

Polgár András, SJ (Fiume, 1900. júl. 3.-Bp., 1987. jan. 18.): lelkipásztor. - A gimn-ot a fiumei főgimn-ban kezdte. 1917. IX. 6: Nagyszombatban lépett a r-be. Első fog-t 1919. IX. 8: tette. IX. 9: Pécsre küldték, hogy befejezze a gimn-ot. 1920: éretts., Kalocsán megkezdte fil. tanulm-ait. 1923: Szeged befejezte a fil-t, Pécsre került a r. gimn-ba. Zene- és folyosó-pref., a földr. és a gyorsírás tanára. A teol-t 1925-29: Innsbruckban végezte. 1929: Bpen hitszónok és gyóntató. 1930: Rómába küldték a 3. probációra. 1931-41: bpi, 1941-43: pécsi, 1943-49: bpi székhellyel járta az orsz-ot, előadásokat, lelkigyakorlatokat tartott a →Szívgárdáról. 1943-: 8 napos hitvédő előadássorozatokat tartott férfiaknak. 1949. IX-1950. V. 22: a bpi Manréza ig-ja, annak föloszlatása után Kaposváron, 1952-81: Bpen élt. Kisegített a Vörösmarty u. kpnában (→Legméltóságosabb Oltáriszentségről nevezett plébánia), az óbudai és a kelenföldi pléb-n s a Karolina úton (→Gyümölcsoltó Boldogasszony lelkészség). 1981. XI. 2: szívinfarktust kapott, ezután írással, ford-okkal apostolkodott. A szétszóratás éveiben, 1950 u. több mint 40 kv-et írt, 6 művet ford. - 1940/41: a Sajtókamara tagja. A Szív ifj. rovatvez-je. s.k.

Cat. SJ 1935:48; 1949:59. - JTÉ 1940:338. - M. jezsuiták vall. III:114. - Diós 1999:173. (2775.) - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Polgár Gábor   →Polnar Gábor

Polgár György (Mohács, Baranya vm., 1849. ápr. 15.-Miskolc, 1913.): gimnáziumi igazgató. - A gimn. 1-4. o-át a pécsi ciszt. gimn-ban végezte, a 4. o-tól kisszeminarista, a 6. o. után papnöv. A 8. o. befejezése után Pécsett 2 é. teol., azután a bpi tudegy. bölcs. karán lat-gör. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 2 é. a gyakorló főgimn. ösztöndíjas gyakorló tanára. 1876: a kaposvári áll., 1880: a trencséni, 1883: a pozsonyi kir. kat. főgimn. tanára. 1884: a jászberényi főgimn. ideigl. ig-ja, 1886. VIII. 6-1901. VI: nyugdíjazásáig a miskolci főgimn. ig-ja, ekkor tanker. főig. c-et kapott. Az Orsz. Középisk. Tanáregyes. választmányi, a miskolci r.k. hitközs. egyháztanácsának és el. iskolaszékének tagja. - M: T. Livi Patavini ab urbe condita. Liber I-II. Középtanodák felső o. sz. Szerk. és szótárral ellátta. Mohács, 1879. - Kis Livius. Függelékül gnomák, Phaedrus és Ovidius. A középtanodák 3. és 4. o. sz. Rother M. és Weller G. nyomán. 1-2. füz. Bp., 1880. (1. r. A róm. kir-ok korszakának tört. A régi Róma térképével. 2. teljesen átd. kiad. Jegyz. és szótárral. Uo., 1886. 2. r. A róm. közt. Camillusig. 2. jav. és bőv. kiad. Uo., 1891) - Görög nyelvkv. Bev. az alaktanba. Olvasó- és gyakorlókv. Xenophon Kyropaideijából. A gimn. 5. o. sz. Uo., 1883. - Szócsoportok Homerosból. A gimn. felsőbb o. sz. Uo., 1885. - A jászberényi kat. főgimn. 1884/85-1885/86. é. értes. Közzétette. Jászberény, 1885-86. - Ókori hitéleti és műv. régiségek képgyűjteménye. Segédkv. a tört. és irod. szemléltető tanításához. Miskolc, 1896. - Államrégiségek. Uo., 1902. (Klny. miskolczi kat. főgimn. 1891. értes.) 88

Miskolci kat. főgimn. értes. 1905/06:18. Arck., 1912/13:36. (nekr.) - Szinnyei X:1325. - Moravek 1930:98. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Polgár Iván János, OCist (Eger, Heves vm., 1874. febr. 15.-Székesfehérvár, 1945. nov. 3.): gimnáziumi tanár. - 1892. VIII. 29: lépett a r-be, 1899. VI. 21: fog-at tett, VII. 2: pappá szent., a bpi tudegy-en lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1899: az egri, 1901: a pécsi, 1902-44: nyugdíjazásáig a székesfehérvári ciszt. gimn. tanára. A Székesfehérvári Múz. Egyes. alapító tagja. - Írásai: Élet 1916. I:61. (Török imaházak Mo-on), Kath. Szle 1916:441. (Török egyh. műemlékek), Székesfehérvári Szle 1934:38. (A székesfehérvári koronázó tp-ból ránk maradt gránit oszlopok méretei) - M: Aischylos Eumenidese. Bp., 1899. - A Velencei tó. Székesfehérvár, 1914. - A székesfehérvári baz. múltja. Uo., 1936. - Dr. P. I.-nak nyomtatásban megjelent irod. munkássága 1899-1936. Székesfehérvár, 1936. 88

Jámbor 1936:177; 1942:297. - Schem. Cist. 1942:239. - Bíró 1955:142, 154, 157, 499. - Diós 1999:173. (2782.) - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Polgár László, SJ (Németkér, Tolna vm., 1920. jan. 18.-Róma, 2001. máj. 25.): bibliográfus, történész. - 1930-38: gimn. tanulm-ait Pécsett a jezsuiták Pius Gimn-ában végezte. 1938. VIII. 14: lépett a JT-ba. 1941-51: fil-t és teol-t tanult Kassán, Kalocsán, Szegeden, Chieriben. 1949. II. 24: Szegeden sztelték pappá. 1952: a római Jezsuita Tört. Int. tagja, az AHSI (Archivum Historicum SJ) c. folyóirat bibliográfusa. Utolsó fog-át 1976. V. 31: Münchenben tette. - M: Bibliogr. de historia S.I. (Regnis olim Corona Hungarica unitis [1560-1773]) Roma, 1957. - Bibliogr. sur l'histoire de la Compagnie de Jésus 1901-80. 1-3. köt. Uo., 1981-90. - Pázmány bibliogr. (Pázmány Péter emlékezete) Uo., 1987:449. F.K.

Polgár (Plauder) Mária Dominika, KN (Nagykanizsa, Zala vm., 1903. márc. 6.-Nagykanizsa, 1985. márc. 7.): szerzetesnő. - 1918. VII. 14: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1923. VIII. 23: tette. Tanítónőképzőt végzett. Pozsonyban, Bpen, Dénesfán, Lovasberényben, Újkígyóson tanított. - A szétszóratás után 1950 őszén Nagykanizsán rokonok fogadták be. r.k.

Polgár Mária Leudomira, FMMN (Bp., 1914. febr. 11.-Vác, 1988. máj. 16.): szerzetesnő. - 1930. III. 14: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1933. IX. 17: első, 1939. IX. 17: utolsó fog-át uo. tette. A rendház háztartásában dolg. - A szétszóratás után édesanyját gondozta. Utolsó éveit a váci szoc. otthonban töltötte. r.k.

Polgár Teréz Astéria, KN (Zarkaháza, Vas vm., 1910. nov. 3.-Jászberény, 1965. máj. 24.): szerzetesnő. - 1929. III. 3: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1932. VII. 28: tette. Körmenden betegápolóként dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől Székesfehérvárt betegápolóként dolg. r.k.

Polgár Vilmos József, OSB (Pápa, Veszprém vm., 1914. febr. 5.-Bécs, 1974. jún. 10.): gimnáziumi tanár. - Pápán éretts. 1932. VIII. 6: lépett a r-be. 1938. VI. 29: pappá szent. Párizsban kp. 1940: ol. áll. ösztöndíjjal Bolognában készült az ol. tanári vizsgára. 1941. VIII. 1: Pannonhalmán m-fr-ol. szakos gimn. tanár és pref. 1942. IX: drált. 1945. I. 14: Balatonfüreden fürdőig., VIII. 15-1948. VI. 16: gimn. tanár, majd gazdaságvez. 1956 tavaszán hivatalos ügyben Bp-re ment, a Kelenföldi pályaudvarról az ÁVH-sok elhurcolták, szemébe világítva vallatták (utána 14 dioptriás szemüveget kellett viselnie). →Sárközy Pál főapát megbízásából Au-ban hozzáfogott az ún. Lónyay-hagyaték rendezéséhez. 1957. V. 17: elhagyta Mo-ot, Bécsben haláláig a Lónyay-hagyaték ügyén dolgozott, mint a r. külf. gazd. ügyeinek intézője. Megszervezte Pannonhalma anyagi támogatását, →Paulay Imre mellett dolgozott a →Caritas Internationalisban. Pannonhalmán temették. - M: Mo. és a m-ok a 17. sz. ol. közvéleményben. (dri ért.) Pannonhalma, 1942. (Pannonhalmi füz-ek 31.) 88

Schermann 1940:140. - Szolg. 1974. 24:102. - Nádasi Alfonz közlése