🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Polnar
következő 🡲

Polnar Gábor, Polgár, Polver, OP (Segesvár, Segesvár szék-Kolozsmonostori apátság, 1501. szept.): püspök. - P. Mihály segesvári polgármester fia, P. János pp. testvére. Teol. tanár. 1495-től haláláig a kolozsmonostori apátság kommendátora. Kezdetben II. Ulászló bizalmi embereként szolgált a budai udvarban. Apátsága jobbágyai számára mentességet szerzett a kir-tól a pecunia udvornicalis nevezetű adó alól. Vagyonát a domonkos r. javára fordította. Boltoztatta az apátság és a domonkosok kolozsvári tp-át, magasította és újraboltoztatta a segesvári domonkos tp. falait, orgonát állíttatott, üvegablakokat készíttetett és Mindszentek tiszt-ére oltárt alapított. Végrendeletében 400 Ft-ot, több miseruhát, ezüst kegytárgyakat hagyott a temetkezési helyéül választott segesvári domonkos tp-ra, 200 Ft-ot a kolozsmonostori építkezésre. 1493. VII. 26-1497. I. 16: vál., 1495. VI. 8-1502. V. 30(?): tényl. boszniai mpp., ekkor áthelyezték a szerémi székre. Lehetséges, hogy széke elfoglalása előtt lemondott v. meghalt, mivel okl-ben nem szerepel, a MA-ban nem említik szerémi pp-ként. - Utóda a boszniai széken 1504. V. 8: Keserű Mihály, a szerémin 1502. IX. 2: Szatmári István. T.E.-V.S.

Schem. B-D-S. 1856:6. (26.) (s.v. Polver); 1862:6. (24.) (s.v. Polgar, 1502. V. 30: szerémi pp.); 1900:18. (27.) (s.v. Polgar); 48. (32.) (s.v. Polgar, utóda 1504: István) - Gams 1873:369. (31.) (s.v. Polver), 379. (43.) - Duldner 1892. - Archiv für Landeskunde. 1896:346. (Schuller, Richard: Das Patriziatergeschlecht der Polner in Schässburg) - Hodinka 1898:92. (31.) - Eubel II:122. (s.v. Polver; 1494. IV. 7: boszniai pp.), 262. (1502. V. 30: szerémi pp.) - Harsányi 1938:324. (†1501; utóda a boszniai széken 1498: a m. forrásokban nem említett Palmas Péter OP) - Gašić 1944:22. (41.) - Jakó 1990:64.

Polnar János, Polver (Segesvár, Segesvár szék-1504. okt.): választott püspök. - P. Mihály segesvári polgármester fia, P. Gábor pp. testvére. 1489: a párizsi egy-en tanult. Hazatérése után II. Ulászló támogatásával elnyerte a boroszlói Szt Kereszt-egyh. éneklőknk. javadalmát. Ennek jövedelméből 1495: Bolognában folytatta tanulm-ait és jogi képzettséget szerzett. 1502: p. tizedszedő Erdélyben, Anna kirné titkára s tolmácsa. 1502-04: váradi knk., 1504(!): nyitrai vál. mpp., meghalt, mielőtt székét elfoglalhatta volna. A ppi kijelölése 1505. III-VIII: történhetett, mert Thurzó Zsigmond 1503. XI. 23: vál., 1504. V. 8-1505. II: tényl. nyitrai pp. utódát, Bajoni Istvánt 1505. VIII. 23. után kijelölt nyitrai pp-ként említik. V.S.

Bunyitay II:164. - Schem. Mv. 1896:135. - Religio 1900. V. 1. (Cserenyey István) - Schem. Nitr. 1914:10. (43.) - Tonk 1979:1120. - Jakó 1990:65.

Polnar Márk (Segesvár, Segesvár szék-1505): kanonok. - Szász patriciuscsalád gyermeke. 1461/62: a bécsi egy. hallg-ja, ahol a szabad művészetek baccalaureusa, majd vsz. Itáliában tanult, ahol jogból drált. Segesdi, majd segesvári plnos. 1487. I. 2: megszerezte Mátyás kir-tól a pécsi Szt András-kpna ig-ságát, 1494: pesti főesp. és váci knk. V.S.

Fabritius 1875:103. - Schuller 1897:346. - Chobot I:63. (a váci knk-ok között nem említette!) - Tonk 1979:283. (1390.)

Polnar Péter, OP (†Kolozsmonostor, 1495 eleje): szerzetes. - P. Mihály segesvári polgármester fia. 1490-95: a kolozsmonostori konvent apát kommendátora. Talán Itáliában is tanult. 1479: az ingolstadti, 1479. IX: a kölni egy. hallg-ja, a párizsi egy-en a bibliamagyarázat előadója. 1492: kijavíttatta a szerz-ek lakóhelyeit, Lukács kolozsvári festővel több képet, színes ablakokat és egyéb ékességeket készíttetett a monostor tp-ában. V.S.

Tonk 1979:319. (2025.) - Jakó 1990:64.