Magyar Katolikus Lexikon > P > Pogány


Pogány Béla, csébi (1788. febr. 24.-Pozsony, 1857. nov. 13.): választott püspök. - A teol-t a KPI-ben végezte, 1809. VIII. 17: pappá szent., teol-ból és fil-ból drált. 1816: Salgótarjánban plnos, 1827: rozsnyói knk., a kir. tábla prel-a, 1843. I. 5: drivasztói vál. pp., 1845. XII. 31: pozsonyi prép. - M: Sajtószabadság. Rozsnyó, 1831. (névtelenül) - Egyh. beszéd... Hegyesi Pál rozsnyói knk... 50 é. papságának... alkalmával... Kassa, 1836. - Praepositura et praepositi S. Martini... Pozsony, 1848. - A drivasztói c. 1858-60: betöltetlen, utóda e c-en 1861: Lévay Sándor. T.E.

LBE:181. - Nagy IX:374. - Zelliger 1893:401. - Schem. Ros. 1901:36. (23.) - Szinnyei X:1302. (s.v. P. Adalbert)

Pogány Géza (Szombathely, Vas vm., 1927. aug. 2.-Bp., 2001. ápr. 20.): festő. - 1945: Szombathelyen éretts. Bpen 1945-47: a Műszaki Egy-en, 1947-50: Burghardt Rezső és Bernáth Aurél növ-eként a Képzőműv. Főisk-n tanult, ahonnan 1950: eltávolították. 1959-ig az Operaházban segédmunkás, majd díszletfestő. A 60-as években bejárta Eu. több országát, önálló kiáll-okon (Parma, Lausanne, Bologna, Róma, Köln, Stuttgart, Lüneburg és Rothenburg, Bécsújhely, Bp., Pécs, Szombathely) is bemutatkozott. Új kifejezési lehetőségeket keresett, kompozícióiba szívesen épített bele ásványi anyagokat, ferroszilíciumot, vörösrezet, különböző textíliákat. Részletszépségeik felszínre hozásában alapvető szerepe van a fénynek. Monumentális hatású, plasztikus faliképein és reliefjein az alapréteget műgyantás cement alkotja. - ~ munkája A Szentlélek eljövetele 60 m²-es oltárkép (műgyantás cement, vörösréz, textil, 1982, Bp-Máriaremete, Szentlélek-tp.). **

Tóth 1994:74; 1995:55. - KMML III:170. - Vas Népe 2001. X. 11. (éretts. után a soproni egy. bánya- és erdőmérnöki karán tanult, de félbehagyta)

Pogány György (Bp., 1912. szept. 29.-): plébános. - A teol-t Szegeden és a Pázmáneumban végezte, Bécsben 1935. VII. 14: nagyváradi egyhm-s pappá szent., teol. dr. Hosszúpályiban, 1938. IX. 1: Nagyszénáson kp., majd Itáliában 10 é. Pietrelcinai (Szt) Pio titkára és segítőtársa. 1957. VII. 16: az →Irvingtoni Nagyboldogasszony egyházközség plnosa. 1963: Newarkban (N.Y.) plnos. 88

Schem. Mv. 1938:42. (70.) - Pilinyi 1943:172. (1943: Rómában) - Török 1978:175. - Joseph St. Clair (Kanada) közlése

Pogány (1908-ig Stemmer) Kázmér (Kálmán) (Nagykanizsa, Zala vm., 1882. nov. 8.-Bp., 1945. nov.): hírlapíró. -Nagykanizsán éretts., a bpi tudegy-en jogot végzett. 1903-19: az Alkotmány, 1920-: a Nemzeti Újság munk. 1911/12: Angliában az Orsz. Pázmány Egyes. ösztöndíjával az irod. és sajtóviszonyokat tanulmányozta. - Regényford. Alkotmány (1913:78-162. sz. A nagy hajnal. Írta Robert Hugo Benson) - M: Az esti dal. Reg. Írta L. Florence Barclay. Ford. Bp., é.n. (3. kiad. Esti dal c. Uo., 1924, e kiadásból uakkor ifj. kiadás is; 10. kiad. 1930) - Az Antikrisztus csodái. Írta Zelma Lagerlöf. 1-2. köt. Ford. Uo., 1910. - Legendák. Írta uő. Ford. Uo., 1910. (M. kvtár 577.) - Az arany csönd. Írta C. N. és A. M. Williamson. 1-4. köt. Ford. F[rüchtl] E[ndré]-vel. Uo., 1913. (Családi regtár 71-74.) - Herkules vendégei. Írták uők. Ford. Uo., 1913. (előbb: Alkotmány 1912:1.-1913:72. sz.) - A rokitnói mocsarakban. Uo., 1916. - Teréz kisasszony. Reg. Írta Heinrich Federer. Ford. Uo., 1918. (előbb: Alkotmány 1917:281.-1918:100. sz.) - XI. Pius p. életrajza. Uo., [1922] - Adjátok meg... Reg. Írta br. Orczy Emma. Ford. Uo., 1925 [1924] - Shestone asszonya. Reg. Írta Florence L. Barclay. (Ford.) 1/2. kiad. Uo., [1925] (5. kiad. Uo., [1928]) - Az erdők fia. Reg. Írta C. N. és A. M. Williamson. (Ford.) Uo., 1925. (Útitárs 1.) - Pimpernel Erdélyben. Írta br. Orczy Emma. Ford. Uo., [1926] - A padlásszoba kis hercegnője. Írta Francis Hodgson Burnett. Ford. Uo., [1927] - Nagy várakozások. Reg. Írta Charles Dickens. 1-2. köt. Ford. Halasi Andorral. Uo., [1928] - A szigetek száműzöttje. Reg. Írta Joseph Conrad. Ford. Uo., [1928] (M. írások) (ugyanakkor A regény mesterei c. sorozatban is!) - Küzdelmes szerelem. Reg. Írta Marion F. Crawford. Ford. Uo., [1928] - Don Orsino. Reg. Írta uő. Ford. Uo., [1930] (először Alkotmány 1911:261-: sz.) - Sir Percy visszaüt. Reg. Írta br. Orczy Emma. Ford. Uo., [1930] - Sant' Ilario. Reg. Írta Marion F. Crawford. Ford. Uo., [1931] - A riasztó gong. Írta Sam Emery. Ford. Uo., [1934] (1/2 P. reg. 56.) - Az aranyszínű ólom. Írta Wille Cather. Ford. Uo., [1934] (Életregények) - Mórus Szt Tamás élete. Uo., 1935. - A bizánci rabszolgalány. Írta Marion F. Crawford. Ford. Uo., [1936] (Világhírű regények) - Kötelesség és álom. Írta Maria Sticco. Ford. Zsámbék (ny. Rákospalota), 1937. - A cárnő smaragdja. Írta Hilaire Belloc. Ford. Uo., [1940] (1/2 P. reg. 200.) - Esti mesék. Kisfiúknak és kislányoknak való szépséges, tanulságos históriák. Összegyűjt. Uo., 1942. - Levél a padló alatt. Írta John Dickson Carr. Ford. Uo., [1942] (1 P. reg.) - Marilyn. Reg. Írta Ruby Mildred Ayres. Ford. Uo., [1942] - Álnevei és betűjegyei: Gidovszky Pál (Alkotmány 1909/10); Harlequin (uo. 1904/7); ny (uo. 1909); -ny (uo. 1907/13 és 5. sz. művén); p. (uo., 1909); Pagony (uo. 1909/12, Nemz. Újs. 1922); Páncél (Alkotmány 1909); Pg (Alkotmány 1909/14, Élet 1909); P. K. (Alkotmány 1907/18 és 4. és 21. sz. művén); p. k. (uo. 1905/10); P-ny. (uo. 1907); Pók (uo. 1904); Sn (uo. 1903); -y-e (uo. 1909) 88

Ker. m. közél. alm. II:838. (s.v. Pogány Kázmér) - M. Nemz. 1945:176. sz. (P. K. meghalt) - Gulyás 1956:613. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)