🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pisztora
következő 🡲

Pisztora Ferenc Miklós (Bp., 1930. dec. 3.-): orvos, pszichiáter. - Bpen a Vörösmarty Gimn-ban 1949: éretts. Teol-t kezdett tanulni, 2 é. hallgatta →Zemplén György karakterológiai és mélylélektani előadásait, ami meghatározta későbbi érdeklődését. Bpen 1952-58: az orvostud. egy-en ált. orvosi okl-et szerzett. Az egy. pszichiátriai klinikáján Nyírő Gyula prof. munk. 1962: pszichiátriából, 1969: igazságügyi elmeorvostanból tett szakvizsgát. A klinikán gyakornok, majd Juhász Pál tanársegédje. 1964: a berlini Humboldt Egy. elme- és idegklinikáján Karl Leonhard prof. vez-ével sajátította el az endogén pszichózisok kórformáinak diagnosztikáját. Pszichiátriai szemléletének alakulását erősen befolyásolta elmeorvosi külszolg-a Algériában (1966-67) és a kubai tud. akad. havannai pszichiátriai kutatóint-ében töltött féléve (1973). Később 39 (köztük 7 távol-keleti) országba jutott el, tanulmányozta a mentális betegségek sajátságait és intézményeit. Az Eü. Világszervezet utazó ösztöndíjával Fro-ban, Belgiumban és Holl-ban ismerkedett 25 különféle elmegyógyászati int. szervezetével és működésével. - 1973-81: Miskolcon a M. Kórház I. sz. pszichiátriai, 1981-95: Szekszárdon a M. Kórház elmeosztályának vez. főorvosa és a m. szakfelügyelő főorvosa. 1995: nyugdíjban. Lex-unk munk. - 1964-: elmeorvosi szakértő, 2004: az Igazságügyi Min. országos igazságügyi elmeorvos szakértője. - 1989: és 1994: az Orvosi Hetilap Markusovszki Lajos-nívódíját, 1993: a M. Orvostört. Társaság Zsámboky János-díját és emlékérmét kapta. A M. Pszichiátriai Társaság 1990: és 1996: Schwartzer Ferenc-díjjal, 1999: életműdíjként Oláh Gusztáv-emlékéremmel tüntette ki. - 1971-96: a M. Pszichiátriai Társaság vez. tagja, Pszichiátriatört. Munkacsoportjának vez-je; a M. Rehabilitációs Társaság és a M. Orvostört. Társaság vez. tagja és Társadalomtört. és Szociológiai Szakosztályának elnöke, majd a Társ. alelnöke. - 1986-: a Psychatria Hungarica, 1990-: a Végeken (2004: Mentálhigiéné és Pszichoszemantika) folyóir-ok szerk. biz-ának tagja. - A valláslélektanban a kontemplatív életformával, e lelkiség sajátosságaival és valláspszichiátriai határterületeivel foglalkozik. - Írásai: Hiedelemrendszer és társad. tudat. Bp., 1980. (Pol. mítosz mint tünetmeghatározó tényező a kórlélektanban: Rudolf trónörökös személyének tükröződése a pszichopatológiában) - Orvosi Hetilap 1981. (A születési arisztokrácia súlya és a származási téves eszmék gyakorisága a Monarchia társad-ában); 1985. (Deviáns magatartásformák a Monarchia korabeli Mo-on); 1988. (A turisztika lélektana és mentálhigiénés hatásai Ferenczi Sándor meglátásában); 1993. (A szerelem lélektana és kórlélektana az irod-ban és a farenzikus pszichiátriában) - Végeken 1990. (A szociálpszichiátria kezdetei Erdélyben, kül. tek. az ott élő nemzetiségek összehasonlító vizsgálataira) - A pszichiátria m. kézikv-e. Bp., 2001. (Fontosabb pszichiátriai irányzatok Mo-on a 19. sz. 2. felében) - Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2001. (A nők szociális helyzete, közszereplése és mentalitása Kubában az 1959-es forr. után); 2003. (Pol. indíttatású terrorhullámok Mo. XX. sz. tört-ében); 2004. (Szálasi Ferenc [kór]lélektanáról) s.k.