🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Piszter
következő 🡲

Piszter Imre János, OCist (Szekszárd, Tolna vm., 1855. ápr. 13.-Bp., 1936. jún. 17.): teológiai tanár, prior. - 1872. IX. 17: lépett a r-be, 1880. VII. 16: ünn. fog-at tett, VII. 20: pappá szent. 1880-03: a zirci hittud. főisk. tanára és 1881-83: nagyesztergári lelkész is. 1881: teol. dr. 1881-87: Zircen pref. és 1882-87: a teol., 1883-87: a biblikum tanára is. 1887: a Bernardinum tanára, 1892: ig-ja és bpi házfőn. 1915: prior Szentgotthárdon. - 1915: a SZIA I. o. tagja. - M: Festmény a törv-szék előtt. Bp., 1887. - Lélektan. Uo., 1895 k. (Litogr.) - A mo-i ciszt. rtagok kiképzése. Uo., 1896. - Szt Bernard és a képzőműv-ek. Uo., 1897. (SZIT tud. és irod. o. felolvasó ülései 24.) - Szt Bernát clairvauxi apát élete és művei. 1-2. köt. Közzéteszi Vajda Ödön. Uo., 1899. - Növendékpapok az áll. egy-en. Uo., 1910. - Chrestomatia Bernardina... Compilatore. Taurini, 1932. - Szt Gotthárd pp. és a szentgotthárdi ciszt. apátság rövid tört. Szombathely, 1938. (Vasi Szle kv-ei 140.). T.E.

Békefi 1896:366. - Pallas XIV:24; XVIII:448. - Szinnyei X:1205. - Schem. Cist. 1942:228.