🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pirhalla
következő 🡲

Pirhalla Márton (Késmárk, Szepes vm., 1852. dec. 12.-Szepesváralja, 1922. nov. 30.): kanonok. - A gimn-ot Lőcsén és Nagyváradon, a teol-t szepesi kispapként a bécsi Pázmáneumban végezte. 1876. VII. 26: pappá szent. Liptószentmiklóson kp., 1877: Szepeshelyen a tanítóképző tanára s a szem. fil. tanára. 1880: Bécsben az Augustineumban tanult tovább, 1885: teol. dr. Hazatérve 1883: Szepeshelyt a szem-ban a K-i nyelveket, a biblikumot, 1889: a kánonjogot és az egyhtört-et tanította. 1890. X. 1: Podolin plnosa, rendezte a város levtárát. 1901: az ólublói ker. dékánja, 1909: szepesi knk., 1911: sámsoni prép., 1913: szepeshelyi plnos, 1915. VI: árvai, szegyh. főesp. - M: Zur Erinnerung an d. sechshundertjährige Jubelfeier d. Stadtgemeinde Podolin u. ihrer Pfarrkirche. Kesmark, 1898. - A szepesi prépság vázlatos tört. kezdetétől a ppség felállításáig. Lőcse, 1899. 88

Szinnyei X:1191. - Schem. Scep. 1905:183; 1909:155; 1916:171. (*1842. okt. 12.) - Egyh. Közl. 1915:355. - Gulyás/Viczián XX.