Magyar Katolikus Lexikon > P > Petrich


Petrich András   →Petrik András

Petrich Béla (*Bp., 1886): gimnáziumi tanár, középiskolai szakfelügyelő. - Ném-fr. szakos tanári okl-et szerzett, 1908: drált. A bpi VI. ker. áll. felső leányisk. és leánygimn., majd az áll. gyakorló isk. tanára, c. ig. Az Orsz. Közokt. Tanács és a Tanárvizsgáló Biz. tagja, a Középisk. Tanárképzőben a fr. stílusgyakorlatok és a fr. nyelvtantanítás módszertana előadója. - M: Precieux és burlesque elemek Rostand „Cyrano”-jában. Bp., 1908. - A fehér köntös. Reg. Írta Henry Bordeaux. Ford. Bp., 1925. (A Nemz. Újs. kvtára) (2000 pld.) - Az ősi hajlék. Reg. Írta uő. Ford. Bp., 1926. (3000 pld.) - Gr. Brunsvick Teréz élete és jellemrajza. Írta Czeke Mariann és H. Révész Margit. + Brunsvick Teréz emlékiratai. Ford. Pécs, 1926. - Az édes anyaföld. Reg. Írta P. L'Ermitte. Uo., 1927. - Ném. nyelv- és olvasókv. 1. r. A leányközépisk. és koll. 1-2. o. sz. Koszó Jánossal és Mika Klárával. Uo., 1928-29. - Levelek a kisdednevelésről. Írta Heinrich Pestalozzi. Ford. Előszó Kenyeres Elemér. Bp., (ny. Pécs), 1929. (200 péld.) - Sanguis martyrum. Írta Louis Bertrand. Ford. Uo., 1932. - Ném. nyelv- és olvasókv. A leányközépisk. sz. 1. r. Az 1. o. sz. Koszó Jánossal és Mika Klárával. Uo., 1933. - Fr. nyelvkv. A gimn. és leánygimn. 6. o. sz. Írta Birkás Gézával. Uo., 1940. - Fr. irod. olvasókv. 1-2. r. A gimn. és leánygimn. 7-8. o. sz. Írta Birkás Gézával. Uo., 1941-42. (SZIT gimn. tankv-ei) - Bpen 1919-1939: 6. sz.: a Kat. Középisk. Tanáregyes. folyóirata, a Magyar Középiskola társszerk-je. - Álneve: Petri Béla. 88

Kalmár 1910:274. - Barthos-Jámbor 1933. - Bpi Gyakorló Gimn. évkv-e. Bp., 1937, 40, 42. - Jámbor 1942:120. - Gulyás 1956:612. - Viczián 1995:1136. - Gulyás/Viczián XX.