🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Petretics
következő 🡲

Petretics Péter (Ivanics, Gyurgyeváci határőrvidék, 1604.-Zágráb, 1667. okt. 12.): érsek. - Földije, Domitrovics Péter pp. neveltette, a jogot Zágrábban, a teol-t Bécsben végezte, 1632: a bécsi horvát szem. ig-ja és zágrábi knk., 1635-37: a zágrábi szem. rektora, 1637. IX. 21-1638. III. 26: a kápt. követe a pozsonyi ogy-en, ahol a kápt-t védő beszédet tartott az 1633 óta lázongó jobbágyok ellen. 1644: zágrábi nagyprép., 1648. II. 4-1667. VII. 7: zágrábi mpp., X. Ince 1649. II. 1: erősítette meg. 1649. I. 14: mint kir. biztos ~ iktatta be báni méltóságába Zrínyi Miklós gr-ot, akivel utóbb levelezett. A stibráski és sziszeki parasztlázadások, az önkényeskedő ném. tábornokok nehezítették gondjait; élete céljának a vallási uniót tekintette. 1659. VII-XII: a pozsonyi ogy-en kir. biztossá nevezték ki Felső- és Alsó-Körös vm. egyesítésére. 1660: a zágrábi ppség töröknek hódolt részére vikáriusává nevezte ki a pozsegai Nikolics Péter OFM-et; a tized miatt Ivanics lakói föllázadtak ellene, a forrongás évekig tartott. I. Lipót 1667. VII. 7: kalocsai érs-ké nev. ki, IX. Kelemen p. VIII. 3: megerősítette, de betegsége miatt Zágrábban maradt. - M: Az új szövetségi Szt Evangéliumok... Horvát ford. Grác, 1651. (2. kiad. Esterházy Pál költségén. Nagyszombat, 1694) - Historia de Valachorum... Kz-ban. - Utóda Zágrábban 1667. XII. 19: Borkovics Márton OSPPE, Kalocsán 1668: Széchenyi György. T.E.

Mendlik 1864:117. (1648-67: zágrábi pp.), 79. (1667: kalocsai érs.) - Schem. Zagr. 1870:XI. (64.) (†okt. 11.), XXVIII. (372.); 1917:XXVIII. (55.) - Gams 1873:388. (60.) (1648. II. 4-†1667. X. 12: zágrábi pp.), 372. (1667. VII. 7-†X. 12: kalocsai érs.) - Matković 1888:XV. (59.), LXVII. (593.) - Margalits 1900:122; 1902:835. - Szinnyei X:1037. - Eubel IV:376. (1649. II. 1: zágrábi pp.), 156. (1667. VIII. 3: kalocsai érs.) - Bedy 1938:427. - Galla 1940:129. - Schem. Col. 1942:17. (64.) - Kolarić 1995:333. (1647-67, arck., címer)