🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Petres
következő 🡲

Petres Kálmán, várdotfalvi lófő (Jobbágytelke, Maros-Torda vm., 1887. aug. 4.-Párizs, Fro., 1927. máj. 28.): leánygimnáziumi igazgató. - A gimn-ot Csíksomlyón, Székelyudvarhelyt, Marosvásárhelyt, az egy-et 1905-10: Kolozsvárt végezte. 1910: a marosvásárhelyi r.k. fiúnev. int. alig-ja és a gimn. tanára, 1911: a kolozsvári Maurineum tanára, 1913: ig-helyettese, 1914: ig-ja. Az 1920-as években szabadságoltatta magát. Párizsi tanulmányútján egy elfertőződött karbunkulus 6 heti szenvedés után végzett vele. - Írásai: Erdélyi alm. 1925. (Kolozsvár, 1925: Az erdélyi m. falusi nép kisebbségi életének programja), Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. (Dicsőszentmárton, 1925: Egy fejezet a kat. Erdély tört-éből. Az erdélyi r.k. státus reneszánsza 1866-1894.). - M: Őrszem a Hargitán. Versek. S.a.r. Pellion Ervin. Marosvásárhely, 1942. - Az Erdélyi Szemlének 1920: szerk-biz. tagja, 1921-27: főmunk. A Hírnöknek 1921. VII. 1-X: társszerk-je, 1921. VII-1922. II: főmunk., a Magyar Népnek 1924-27: fel. szerk-je és fel. kiadója; 1924-26: a Pásztortűz, 1926-27: az Erdélyi Szemle kiadó hiv. ig-ja. 88

Pásztortűz 1926:482. (György Lajos: P. K.) Arck.; 1937. XI. 30. (Vékás Lajos: Emlékezés P. K-ra) Arck. - Monoki 1941:258. - Pellion Ervin: ~ élete és költészete. Marosvásárhely, 1942. - Gulyás/Viczián XX.

Petres Kálmán (Csobotfalva, Csík vm., 1890. jan. 2.-Radnót, 1981. jan. 14.): hittanár, plébános. - A gimn-ot Csíksomlyón, a teol-t Gyulafehérvárt végezte. 1914: pappá szent. Csíksomlyón, Piskitelepen kp., Nagyszeben-külvárosban kp. és tanulm. felügy. a Thereziánum árvaházban, 1922 k. Kolozsvárt kp. 1924: Marosvásárhelyen hittanár s a fiúnev. int. alig-ja, 1929: ig-ja. 1928-29: Gyergyószentmiklóson zárdaig., később a tanítóképző ig-ja. Marosvásárhelyen int. régens. Csíksomlyón a tanítóképző hittanára, régense és ig-ja. Végül knk., főesp. és radnóti plnos. Az erdélyi Oltáregylet ig-ja. - 1920. V-XII: a Nagyszebeni Kat. Egyh. Tudósító c. havi lap fel. szerk-je. 88

Erdélyi monográfia 1934:871. Arck. - Dir. AJ. 1935:37. - Várady-Berey 1937:871. Arck. - Cat. AJ 1940:13; 1943:34, 59. - Dávid 1941:145. - Monoki 1941:258. - Pilinyi 1943:165. - Szolg. 1981. 51:102. - MIL II:499. (tört. művét a költő P. K-nak tulajdonítva!) - Gulyás/Viczián XX.