🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Perbete
következő 🡲

Perbete, v. Komárom vm. (Pribeta, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. udvardi, 2000: a pozsony-nagyszombati főegyhm. ógyallai esp. ker-ében. - 1297: említik, 1312: Csák Máté hadai foglalták el. 1337: Perbethe. A pléb. 1397: már létezett. A török uralom alatt s a reformáció idején a ~iek, nem lévén saját tp-uk, a komárom-kürti, ill. szentpéteri pléb-khoz tartoztak. - Kálvin tanait Komárom környékén Mezőlaky Sámuel prédikátor terjesztette, 1673: ~n akart letelepedni, de a nép elűzte. A 18. sz. végétől mégis letelepedtek ~n a kálvinisták, s azóta tp-uk is van. - Esterházy Imre érs. 1743: az érsekújvári vár romjaiból új tp-ot épített, amelyet 1763: a földrengés elpusztított. Helyére a Királyi Kamara Grassalkovics Antal közbenjárására 1766: felépíttette a mai Szentháromság-tp-ot, 1901: restaurálták. Az orgona 1901: épült. - A török időkből fönnmaradt harangot Balthassar Herold 1680: Bécsben öntötte, a nagyharang (550 kg) 1950, a lélekharang 1925: készült. - Anyakönyvei 1752-től. Kegyura az esztergomi érs. - Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - 1943: útépítés alkalmával 3 ősmagyar sírból honfoglaláskori leletek kerültek elő: 2 db nyitott, kerek átmetszetű aranykarika; 2 db gyöngyszem; kova; veretes fegyveröv részei; tarsoly tartozékai; kéregpáncél maradványai; 2 db kengyel. A leletek a Bpi Tört. Múzeumba kerültek, 1959: a bajmóci múzeumba szállították őket. - A község határában, a ~i erdőben 1762: szép „Remete kápolna” épült, amely túlélte az 1763-i földrengést. Ennek emlékére Ordódy György kapitány, bagotai földbirtokos a kpnát Madonna-képpel ajándékozta meg, melyet a hívek 2004: is tisztelnek. A tp-kertben a Sütti nemzetség 1788: Szeplőtelen Fogantatás-szobrot állított. - 1947: a m. lakosságot (közel 1000 főt) Cseho-ba deportálták, ill. áttelepítették Mo-ra, helyükbe Békéscsaba környékéről zömében ev. szl-ok költöztek. - Plébánosai 1752: Balogh Elek, 1758: Kiss Imre, 1776: Fekete Ignác, 1778: Gosztonyi János, 1781: Andrássy László, 1782: Tarkó Béla, 1790: Majerhoffer Fülöp, 1792: Fekete Pál, 1829: Bakay János, 1841: Adamovich János, 1886: Roszival István, 1888: Gabriely János, Séda Ernő, Moháry Gyula, 1910: Gyürky István, 1929: Klasz Ágoston, 1945: Haller Kálmán, 1955: Montskó Tibor, 1965: Barcsek Sándor, 1966: Nagy István (2000: is). - Lakói 1940: 2588 r.k., 4 ev., 1211 ref., 92 izr., 6 egyéb vall., 24 bapt., össz. 3925; 1991: össz. 3120 (2480 m., 600 szl., 10 cseh, 28 roma, 2 ném.; 1650 r. k., 1000 ref., 450 ev., 10 baptista, 10 jehovista); 2001: össz. 3137, m. 2403 (76,60%). Nagy István

Némethy 1894:215. - Gerecze II:454. - Schem. Strig. 1917:82. - Gyurgyik 2002.