🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pekach
következő 🡲

Pekach (héb., a →Pekachja név rövidített változata): Izrael 18. királya (ur. Kr. e. 737-732). - Remalja(hu) fia. Minden bizonnyal Gileádból származott és Pekachja testőre volt, aki ellen összeesküvést szőtt és akit ennek alkalmával meg is ölt, hogy trónját elfoglalhassa (2Kir 15,27-30). Csatlakozott a Damaszkusz vezetésével létrejött Asszíria-ellenes szövetséghez (→Recin). Mivel Júda királya, Acház vonakodott a szövetségbe belépni, a szövetségesek megtámadták Jeruzsálemet (szír-efraimita háború), hogy az Asszíriával barátkozó Tabeelt tegyék meg kir-nak. De Jeruzsálemben az edomiták felszabadították Elatot, III. Tiglat-Pilleszer közbelépése pedig meghiúsította a Jeruzsálem elleni támadást. Asszíria kir-a jelentős részt elhódított Izr. ter-éből, és tekintélyes személyeket elhurcolt (16,5-9; Iz 7,1-16). A hadjáratról asszír források is tudósítanak. A feltehetően Asszíriával rokonszenvező Hósea összeesküvést szőtt ~ ellen, megölte, és ő lett Izr. királya (2Kir 15,30). A. M. Honeyman szerint a Pekachja név Remalja(hu) fiának csak uralkodói neve volt. R.É.

BL:1452.