🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Patzner
következő 🡲

Patzner István (Letenye, Zala vm., 1860. okt. 16.-Bp., 1907. okt. 18.): plébános. - 1884. VII. 6: Temesvárt szent. pappá. Uo. 1885: a r.k. főgimn. tanára, 1884: biblikum tanára és tanulm. felügy. a temesvári szem-ban, 1885: a gimn. vallás tanára, 1900: a f. leányisk. ig-ja, 1902. VII. 1: Temesvár-Gyárváros plnosa. - A D-mo-i Tört. és Régészeti Múz-társulat főtitkára, a SZIT tud. és irod. o-ának tagja. - Fm: Molière vígjátékai. VIII. Szerelmi perpatvar. Ford. Bp., 1881; Uaz X: Psyche. Ford. Uo., 1882; Uaz XI: A pompás kérő. Uo., 1883. - A bürök. Vj. Írta Augier. Ford. Uo., 1885. - Nagyobb és kisebb műford-ok. Temesvár, 1889. - Lpászt. lex. Gaith Rudolffal. Uo., 1892. - A woxindoni csodavirág. Írta Spillmann SJ. Ford. Uo., 1896. - 1886-1906: Temesvárt a Havi Közlöny társszerk-je; az 1-17. évf-hoz 1895: tárgy- és névmutatót adott ki. 1888-tól a Tört. és Régészeti Értes. szerk-je. - Racine Berenice, Britannicus, Mithridates c. szomorújátékainak ford-a kz-ban. - Két elb. a róm. egyh. első évszázadából. Írta De Wurel Antal. Ford. Temesvár, 1901. - Lucius Flavius. Tört. reg. Jeruzsálem utolsó napjaiból. Írta Spillmann József. Ford. 1-2. köt. Uo., 1904. (Perényi István néven). - Álnevei és jegye: Pauer János, Perényi István, P.J. 88

Wutz 1887:141. - Szinnyei X:523. - Schem. Csan. 1902:243; 1910:220. (utóda 1908. I. 1-től plnos) - Kiss-Sziklay 1902:507. - D-mo-i Közl. 1907:241. - Egyh. Közl. 1907:43. sz. Arck. - Vasárnapi Újs. 1907:43. sz. - A Miassz-ról nev. isk-nővérek vez-e alatt álló Temesvár-Józsefvárosi r.k. f. leányisk. értes-je. Temesvár, 1908:4. - Révai XV:251. (†Temesvár, 1906) - Kemény 1942:109. - Gulyás 1956:611. - Gulyás/Viczián XX.