🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pantol
következő 🡲

Pantol Márton (Bp., 1904. márc. 30.-Bp., 1960. okt. 20.): hittanár, cserkészvezető. - A bpi Szt István Gimn-ban éretts., a teol-t Esztergomban végezte, ahol 1927. VI. 26: pappá szent. 1928: az esztergomi tanítóképző hittanára, 1929: elöljárója, a tanítóképző énekkarának karnagya. 1935-48: a bpi VII. ker. Madách Imre Gimn. hittanára, teol-ból drált. 1938: az Euch. Kongressz. szervező biz. tagja, az ünnepségeken több száz fős énekkart vezényelt. - Diákkorában a 3. sz. Regnum Marianum cserkészcsapat tagja, 1935-48: a Madách Gimn. csapatának parancsnoka. Cserkésztáborokat szervezett és énekre tanított. →Volly Istvánnal évente szervezte s a Városi Szính. bemutatta a Nagykarácsony éccakája c. népi játékokat. 1944-45: lengy. katonatiszteket mentett és bújtatott, zsidókat segített. 1945. XII: a romos Ferenciek terén megszervezte a 'Mindenki karácsonyát'. 1946: a zamárdi táborban 100 nélkülöző fiatalt fogadott. - Újraindította az Egyetemi Katolikus Közösséget. - 1953-60: a bpi kántorképző tanf. ig-ja. - M: Szertartástan, kül. tek. a kántorképzésre, egyben segédkv. a működő kántorok sz. Összeáll. Esztergom, 1930. - Gyermekek a sztmisén. Írta Hildebrand Schott-Bihlmayer. Átd. és kiad. 2. kiad. Uo., 1933. - Szent vagy, Uram! Öregbetűs ima- és énekeskv. Szerk. Harmat Artur, Sík Sándor. Az imarészt szerk. Bp., 1939. - Oremus. A r.k. anyaszentegyház lit-ja, kül. tek. az egyh. zenére. Uo., 1941. - A M. Középisk. b. munk., 1943. V. 15-1946: a Zászlónk szerk-je, 1946. IX-1948. I: Stadler Fridával társszerk-je, 1946: a M. Cserkész (III/VI. sz.) szerk-je. Bo.J.-Fe.Má.-88

Schem. Strig. 1928-47. - Jámbor 1942:117. - Diós 1995:161. - Gulyás/Viczián XX.