Magyar Katolikus Lexikon > P > Paep


Paep, Johannes   →Pap János